ARTICLE TÈCNIC | 22/10/2021  Antoni Pujol i Anna Macià

PECT Motors Segarra-Garrigues, cooperar per evolucionar

La cooperació vertical 'win win' entre Agroindústries i Explotacions Agràries, les Plataformes Experimentals i finques pilot, i la transferència i divulgació tecnològica i empresarial, eines bàsiques pel PECT MOTORS pel Segarra- Garrigues.

Al setembre de 2018, posàvem en marxa de forma efectiva el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial  MOTORS Segarra-Garrigues (d’ara endavant, PECT MOTORS S&G), cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional  (FEDER) i la Diputació de Lleida i impulsat per l’Ajuntament de Tàrrega, l’Associació ACORD i l’IRTA.

Amb l’arribada de l’aigua de reg, gràcies a la construcció del Canal Segarra-Garrigues, es plantegen nous reptes per al futur i un canvi cultural en l’agricultura històrica del territori gairebé obligatori (degut al canvi climàtic) per a tots aquells agricultors que es poden beneficiar de l’ús d’aquesta aigua per als seus cultius. Tots aquests canvis suposen un increment dels costos de producció degut a l’adaptació dels camps, la maquinària, despesa d’aigua, etc. que implica que s’hagin de buscar cultius amb valor afegit, qualitat de producció, cooperació amb agroindústries i instal·lar plataformes experimentals per tal d’estudiar l’adaptació i el maneig d’aquests nous cultius al territori segons el seu comportament.

És per això que el PECT MOTORS S&G és un projecte que neix dels següents plantejaments estratègics globals:

-La producció d’aliments de forma econòmica, social i ambientalment sostenible és el primer repte a nivell mundial.

-Necessitat imperiosa de preservar l’hàbitat en què vivim, amb una mancança de recursos naturals evidents (entre ells, i de forma primordial, la de l’aigua). Cal que es produeixin aliments de la forma més eficient amb els recursos i respectuosa amb el medi.

-Cal que aquests aliments es produeixin en un sistema econòmicament sostenible, i per aconseguir-ho, s’ha de donar valor als productes obtinguts mitjançant una aliança estratègica de tots els sectors involucrats, preferentment els mecanismes de cooperació vertical (via acords win-win – entre agroindústries i explotacions agràries) i de cooperació horitzontal.

Objectius principals del PECT Motor Segarra-Garrigues

Les prioritats han inclòs quatre reptes que es consideren fonamentals:

-L’arrelament dels joves al territori rural.

-La lluita contra l’atur rural.

-La cooperació i la innovació.

-La protecció dels recursos naturals i mitigació del canvi climàtic.

Aquest entorn estratègic determina la necessitat d’un nou model d’agricultura intel·ligent i competitiva, que impulsi la innovació, la transferència de coneixements, l’aprenentatge i l’empoderament del petit empresari agrari. I tot mitjançant l’aliança cooperativa de les diferents parts interessades. Aquest nou model ha de permetre afrontar els grans reptes globals identificats de producció d’aliments forma econòmica, social i ambientalment sostenible.

Com funciona el projecte?

Aquest projecte es basa en la cooperació vertical entre agroindústries i explotacions agràries amb el sistema win-win per a la promoció dels cultius de primor identificats (vinya, poma d’altura, pistatxer, olivera i blat de qualitat).

L’aplicació d’aquest concepte en el territori del Segarra-Garrigues va ser promoguda pel propi Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i executada a través de l’Associació ACORD ( Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament ) des de l’any 2014.

L’objectiu és impulsar la introducció de nous cultius amb valor afegit i més rendibles per les explotacions agràries de manera que suposi per la població del territori un model de negoci viable i de futur, que facilitarà la incorporació de nous/noves agricultors/agricultores joves a la zona, amb capacitat empresarial i formació, potenciant la fixació i l’increment de la població al territori.

Aquesta cooperació vertical es formula entre les agroindústries interessades en un determinat producte i les explotacions agràries dels sectors on ja hi ha el reg implantat o està a punt de fer-se.

Si una indústria agroalimentària necessita un producte que es pugui fer al regadiu del Segarra-Garrigues, opta per cooperar amb la pagesia, adquirint-lo, ensenyant-lo a fer i, fins i tot, ajudant a finançar la seva implantació:

El pagès hi guanya, produint a les seves finques de nou regadiu un producte amb valor afegit, amb solucions reals a la problemàtica que l’impedia prendre la decisió.

L’agroindústria hi guanya, doncs així comercialitza un producte del seu interès, de proximitat, amb traçabilitat, qualitat i amb cost inferior.

Innovació i recerca

El know how que aporten les agroindústries motores, amb la col·laboració dels associats d’ACORD, a través de la tecnologia pròpia i de la implantació de finques pilot en alguns dels sectors, ha permès tenir una base de referències tècniques innovadores per incorporar als esmentats conreus de primor.

Aquest nou model d’agricultura intel·ligent va lligat sempre a la innovació i recerca aplicada a aquests cultius i imprescindible en el reg.

Gràcies al PECT MOTORS S&G s’han pogut implementar diverses plataformes experimentals de reg al llarg del territori – i en alguns casos aprofitant les finques pilot -  per a cada un dels cultius identificats, gestionades per l’IRTA i d’on se n’estan obtenint resultats interessants per tal d’ampliar els coneixements en quant als requeriments de reg en funció de l’òptima qualitat del producte que l’agroindústria motor recomana.

Sectors de treball, motors i objectius parcials diferenciats

SECTOR

POMA DE MUNTANYA

PISTATXO

VINYA EN REGADIU

BLAT DE QUALITAT

OLIVERA I OLI

 

AGROINDÚSTRIES MOTORES

PIONERES

Fruits de Ponent

Grup Borges

 

Vins del Corb, Codorniu i Torres

Casa Tarradellas

Global Lleida

 

OBJECTIUS

PARCIALS

DIFERENCIATS

Introducció

Nou Conreu

 

 

Introducció Nou Conreu

Introducció noves tècniques

introducció noves varietats

introducció

noves tècniques 

FINCA PILOT

4,5ha a Cal Planes de Ribelles.

14,5ha a Mas de Colom de Tàrrega.

5,5 ha a Verdú

 

 

PLATAFORMES EXPERIMENTALS

OPERACIÓ 2

A la finca pilot per estudiar diferents estratègies de reg en diferents varietats.

OPERACIÓ2

A Verdú en una finca comercial per estudiar l’acceleració d’entrada en producció mitjançant el reg.

OPERACIÓ 2

A la finca pilot per estudiar diferents estratègies de reg en diferents varietats

OPERACIÓ 3 estudiar l’adaptació de diferents varietats, trobar el moment òptim per deixar de regar i comparació amb altres cereals.

OPERACIÓ 2

Per estudiar diferents estratègies de reg i nivells de fertilització

 

Operativa

El PECT Motors S&G es divideix en cinc operacions, gestionades pels diferents socis beneficiaris:

Ajuntament de Tàrrega:

OPERACIÓ 1. Coordinació, gestió i seguiment. Assegura la correcta execució del PECT liderat per l'Ajuntament de Tàrrega i el compliment de les diferents actuacions per part dels socis, assegurant que es generen les adequades sinergies i col·laboracions entre ells i que el projecte està alineat amb els objectius estratègics i operatius propis.

Associació ACORD:

OPERACIÓ 5. Direcció tècnica, implementació de les finques, transferència i sostenibilitat del PECT. Com a pas necessari per complir les finalitats del projecte, cal complementar les OP2 i OP3 amb la present operació, mitjançant el suport econòmic als titulars-col·laboradors de plataformes experimentals, fer la transferència tecnològica i coordinar les activitats tècniques del PECT. Per tant, coordina tot l’esquema de funcionament de les finques pilot, en funcionament, d’acord amb les agroindústries que actuen com a motores i amb els responsables dels projectes de desenvolupament tecnològic i d’innovació. A la vegada, dirigeix l’esquema de transferència, divulgació i comunicació dels resultats i pràctiques culturals adreçades a les explotacions agràries que han de fer la transformació de secà a regadiu amb el sectors productius esmentats que aporten valor afegit. Finalment, impulsa la cooperació vertical en base a fórmules d’acords win- win, consistents en diferents metodologies segons sector de que es tracta.

IRTA “Aigua”:

OPERACIÓ 2. Desenvolupament tecnològic en la utilització de l’aigua de reg. Dirigida a oferir als productors l’oportunitat de conèixer les necessitats hídriques, les estratègies de reg que aportin algun valor afegit, el maneig del reg i la viabilitat dels cultius definits com a motors del Segarra-Garrigues. Per tal d’aconseguir-ho es posa a l’abast dels agricultors, regants, tècnics i públic en general unes plataformes experimentals i demostratives ubicades a diferents localitzacions del Segarra-Garrigues, amb l’objectiu de validar la resposta productiva i qualitativa a l’aplicació de les estratègies de reg als diferents cultius, en aquest cas: vinya, pistatxer, poma de muntanya i olivera.

En el marc d’aquesta Operació es publicarà un monogràfic per cadascun dels quatre conreus que resumeixi els trets principals del maneig del reg lligat als objectius productius de cada explotació.

IRTA “Blat”:

OPERACIÓ 3. Desenvolupament tecnològic en la utilització de l’aigua de reg en blat de qualitat. Com en l’operació anterior, també va dirigida a oferir als productors l’oportunitat de conèixer les necessitats hídriques, el maneig del reg i la viabilitat en aquest cas exclusivament del blat de qualitat. Per tal d’aconseguir-ho, es posa a l’abast dels agricultors, regants, tècnics i públic en general plataformes experimentals en finques comercials sota un control molt intens de l’estat hídric de la plantació, de l’evolució estacional dels paràmetres productius i fisiològics i on es podrà verificar l’aptitud de les estratègies de reg proposades i l’adaptació d’una extensa diversitat de varietats.

En el marc d’aquesta Operació es va publicar en el butlletí de l’oficina del regant núm. 52 del juny 2021, un monogràfic resumint  els resultats obtinguts en aquests anys d’assajos.

IRTA “Oli”:

OPERACIÓ 4. Aplicacions tecnològiques per a la millora de la qualitat de l’oli d’oliva. La posada en reg suposa un canvi en les necessitats de maneig de l’almàssera, en els volums produïts i per tant recepcionats, en les capacitats de molturació i, especialment, la coexistència de diferents productes que cal gestionar i, conseqüentment, l’obtenció d’olis de diferents qualitats que cal classificar i valoritzar. Aquesta adaptació requereix de coneixements tècnics que cal incorporar i consolidar en els moliners alhora que s’adapten les estructures físiques i la gestió en bodega, tot incorporant innovacions tècniques i noves capacitats mitjançant actuacions formatives específiques. L’operació es centra en la visita d’especialistes IRTA a les instal·lacions de totes les almàsseres possibles de la zona d’influència del S&G per a la realització d’una anàlisi del seu estat, tant des del punt de vista de capacitats com operatiu, així com la revisió dels sistemes d’anàlisis de riscos i control de punts crítics.

D’altra banda, es pretén apropar al sector moliner noves tecnologies analítiques que permeten conèixer de manera ràpida les particularitats tecnològiques de cada lot d’olives, per tal d’adaptar les regulacions de procés que maximitzin l’extractabilitat.

En el marc d’aquesta Operació es publicarà un monogràfic resumint les accions que s’han dut a terme en aquest projecte al llarg del seu període.

En aquest moments el PECT MOTORS S&G es troba en la seva recta final, desprès d’un any de pròrroga degut al COVID-19. Amb totes les plataformes experimentals implementades i encara molts resultats i conclusions per explicar. S’assegura així  una sostenibilitat en el temps en la qual es justifica tot el treball i esforços fets i que seran de gran ajuda i impuls en el territori per tal d’aconseguir els objectius inicials marcats.

Autoria:

Antoni Pujol

President d’ACORD

Anna Macià

Tècnica Agrícola d’ACORD

Informació relacionada