Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 82: "Els sòls de Catalunya"

  març 2016 | Núm. 82

Núm. 81: "10 anys de transferència i de transmissió del coneixement"

Núm. 80: "Loli doliva a Catalunya"

  novembre 2015 | Núm. 80

Núm. 79: "Fertilització i dejeccions ramaderes"

Núm. 78: "La comercialització dels productes pesquers a Catalunya"

Núm. 77: "La producció i la transformació de la fusta a Catalunya"

Núm. 76: "Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors"

Núm. 75: "Varietats vegetals tradicionals catalanes (II): Els calçots"

Núm. 74: "Substrats per a cultius fora de sòl en horticultura. Materials alternatius per a la preparació de substrats"

Núm. 73: "Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció en cítrics"

Núm. 72: "Fenologia despècies llenyoses cultivades dinterès agrícola"

Núm. 71: "Malalties foliars en cereals dhivern"

Núm. 70: "LEADER Cooperation, a key tool for rural Development"

Núm. 70: "Cooperació LEADER. Una eina clau per al desenvolupament dels territoris rurals"

Núm. 69: "Costos en lagricultura"

  abril 2014 | Núm. 69

Núm. 68: "Alimentació doví"

  març 2014 | Núm. 68

Núm. 67: "El castanyer a Catalunya i el seu aprofitament per a fruit"

Núm. 66: "El canvi climàtic en lagricultura i el medi natural"

Núm. 65: "Fertirrigació"

  octubre 2013 | Núm. 65

Núm. 64: "Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de préssec"