Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 63: "Biomassa (II)"

  agost 2013 | Núm. 63

Núm. 62: "Biomassa (I)"

  juliol 2013 | Núm. 62:

Núm. 61: "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (I)"

Núm. 60: "Conreu de panís per a gra: Varietats. Incidència de les virosis en la producció"

Núm. 59: "Leader. Un enfocament innovador de la política de desenvolupament rural"

Núm. 58: "Producció de cereals dhivern"

  setembre 2012 | Núm. 58

Núm. 57: "Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma"

Núm. 56: "Darreres experiències en viticultura II"

Núm. 55: "Darreres experiències en viticultura I"

E-book dels Dossiers Tècnics

  abril 2012 | Núm. del 26 al 50

Núm. 54: "Conreu de panís per a gra"

  març 2012 | Núm. 54

Núm. 53: "Gestió cinegètica"

  desembre 2011 | Núm. 53

Núm. 52: "Cereals d'Hivern"

  setembre 2011 | Núm. 52

Núm. 51: "Maquinària d'aplicació de fitosanitaris"

Núm. 50: "Noves plagues a Catalunya"

  juliol 2011 | Núm. 50

Núm. 49: "Els arts de pesca"

  juny 2011 | Núm. 49

Núm. 48: "El conreu de panís: noves varietats i efecte de les dates de sembra"

Núm. 47: "Productes fitosanitaris: nova legislació que regula el seu ús"

Núm. 46: "L'Helicicultura"

  novembre 2010 | Núm. 46

Núm. 45: "Cereals d'hivern i llavors de qualitat"