Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 24: "Agricultura de conservació"

  octubre 2007 | Núm. 24

Núm. 23: "Avaluació varietal en cereals d'hivern"

Núm. 22: "L'ametller"

  juny 2007 | Núm. 22

Núm. 21: "L'Observatori de la llet: de la producció al consum"

Núm. 20: "Cítrics (I)"

  abril 2007 | Núm. 20

Núm. 19: "Noves varietats de panís a Catalunya"

Núm. 18: "Benestar animal en explotacions porcines"

Núm. 17: "Portaempelts de presseguer"

  novembre 2006 | Núm. 17

Núm. 16: "Ordi cerveser"

  octubre 2006 | Núm. 16

Núm. 15: "Varietats de cereals d'hivern"

  setembre 2006 | Núm. 15

Núm. 14: "Bones Pràctiques Agràries (II)"

Núm. 13: "Plantes aromàtiques i medicinals"

Núm. 12: "Nous avenços en el cultiu de l'arròs"

Núm. 11: "La gestió eficient de l'aigua de reg (II)"

Núm. 10: "Varietats de panís"

  febrer 2006 | Núm. 10

Núm. 09: "Nous avenços en viticultura"

Núm. 08: "Gestió de recursos en vaquí de llet"

Núm. 07: "L'olivera"

  novembre 2005 | Núm. 07

Núm. 06: "Bones Pràctiques Agràries (I)"

Núm. 05: "Cereals d'hivern"

  setembre 2005 | Núm. 05