Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 99: "Els sistemes agroforestals"

Núm. 98: “Bioseguretat en explotacions porcines”

Núm. 97: “La interacció dels ocells marins i l’activitat pesquera”

Núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Núm. 95: “Els Grups Operatius a Catalunya. Convocatòria 2015”

Núm. 94: “El tomàquet de Penjar”

  desembre 2018 | Núm. 94

Núm. 93: “Catalonia's food and agriculture PDO and PGI” (English version)

Núm. 93: “Les DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”

Núm. 92: “Combating food waste. Saving food” (English version)

Núm. 92: “La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”

Núm. 91: “Cultivated biodiversity” (English version)

Núm. 91: “Biodiversitat cultivada”

Núm. 90: “Alimentació animal”

  maig 2018 | Núm. 90

Núm. 89: "Avicultura de carn"

  desembre 2017 | Núm. 89

Núm. 88: "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)"

Núm. 87: "El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya"

Núm. 86: "Gastronomia i productes agroalimentaris"

Núm. 85: "Fertilització en cereal dhivern"

Núm. 84: "Fanerògames marines"

  novembre 2016 | Núm. 84

Núm. 83: "Nous models de producció saludables i sostenibles en el sector carni"

Núm. 82: "Els sòls de Catalunya"

  març 2016 | Núm. 82

Núm. 81: "10 anys de transferència i de transmissió del coneixement"

Núm. 80: "Loli doliva a Catalunya"

  novembre 2015 | Núm. 80

Núm. 79: "Fertilització i dejeccions ramaderes"

Núm. 78: "La comercialització dels productes pesquers a Catalunya"

Núm. 77: "La producció i la transformació de la fusta a Catalunya"

Núm. 76: "Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors"

Núm. 75: "Varietats vegetals tradicionals catalanes (II): Els calçots"

Núm. 74: "Substrats per a cultius fora de sòl en horticultura. Materials alternatius per a la preparació de substrats"

Núm. 73: "Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció en cítrics"

Núm. 72: "Fenologia despècies llenyoses cultivades dinterès agrícola"

Núm. 71: "Malalties foliars en cereals dhivern"

Núm. 70: "LEADER Cooperation, a key tool for rural Development"

Núm. 70: "Cooperació LEADER. Una eina clau per al desenvolupament dels territoris rurals"

Núm. 69: "Costos en lagricultura"

  abril 2014 | Núm. 69

Núm. 68: "Alimentació doví"

  març 2014 | Núm. 68

Núm. 67: "El castanyer a Catalunya i el seu aprofitament per a fruit"

Núm. 66: "El canvi climàtic en lagricultura i el medi natural"

Núm. 65: "Fertirrigació"

  octubre 2013 | Núm. 65

Núm. 64: "Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de préssec"

Núm. 63: "Biomassa (II)"

  agost 2013 | Núm. 63

Núm. 62: "Biomassa (I)"

  juliol 2013 | Núm. 62:

Núm. 61: "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (I)"

Núm. 60: "Conreu de panís per a gra: Varietats. Incidència de les virosis en la producció"

Núm. 59: "Leader. Un enfocament innovador de la política de desenvolupament rural"

Núm. 58: "Producció de cereals dhivern"

  setembre 2012 | Núm. 58

Núm. 57: "Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma"

Núm. 56: "Darreres experiències en viticultura II"

Núm. 55: "Darreres experiències en viticultura I"

E-book dels Dossiers Tècnics

  abril 2012 | Núm. del 26 al 50

Núm. 54: "Conreu de panís per a gra"

  març 2012 | Núm. 54

Núm. 53: "Gestió cinegètica"

  desembre 2011 | Núm. 53

Núm. 52: "Cereals d'Hivern"

  setembre 2011 | Núm. 52

Núm. 51: "Maquinària d'aplicació de fitosanitaris"

Núm. 50: "Noves plagues a Catalunya"

  juliol 2011 | Núm. 50

Núm. 49: "Els arts de pesca"

  juny 2011 | Núm. 49

Núm. 48: "El conreu de panís: noves varietats i efecte de les dates de sembra"

Núm. 47: "Productes fitosanitaris: nova legislació que regula el seu ús"

Núm. 46: "L'Helicicultura"

  novembre 2010 | Núm. 46

Núm. 45: "Cereals d'hivern i llavors de qualitat"

Núm. 44: "Races autòctones (II)"

  agost 2010 | Núm. 44

Núm. 43: "Races autòctones (I)"

  juny 2010 | Núm. 43

Núm. 42: "La producció de formatges a Catalunya"

Núm. 41: "El conreu de panís. Varietats, plagues i malalties"

Núm. 40: "Aqüicultura"

  gener 2010 | Núm. 40

Núm. 39: "Millores tècniques en viticultura"

Núm. 38: "Mètodes alternatius de control de plagues (I)"

Núm. 37: "Noves varietats de cereal d'hivern"

Núm. 36: "Cítrics (II). Control de plagues"

Núm. 35: "Noves varietats i nous aspectes en el conreu de panís"

Núm. 34: "La transició a la producció agrària ecològica"

Núm. 33: "Les explotacions de vaques de llet a Catalunya"

Núm. 32: "Sanitat animal (II). Boví"

  novembre 2008 | Núm.32

Núm. 31: "Noves varietats de cereals d'hivern"

Núm. 30: "Ús eficient de l'aigua en situacions extremes"