ENTREVISTA AMB MARIA ÀNGELS MOLNER | 17/02/2010  RuralCat

Ma. Àngels Molner  "El sector porcí s'anirà unificant i aquest fet ja és evident"

Maria Àngels Molner.

Maria Àngels Molner Badia es va llicenciar per la Facultat de Veterinària de Saragossa l'any 1983. Va escollir aquesta carrera perquè sempre ha estat en contacte amb animals. A més, està casada amb un veterinari i tots dos han compaginat sempre les feines de grans i petits animals. Actualment treballa en dos centres veterinaris, un a Cardona i un altre a Súria.
Formes part de l'Associació Porcina del Bages, concretament ASBAPORC. Ens pots explicar com sorgeix aquesta iniciativa?
La iniciativa va sorgir l'any 2003 amb la finalitat d'agrupar les diferents Agrupacions de Defensa Sanitària del Bages que en concret són deu, éssent el president en Salvador Plaixens, natural de Cardona.
"L'Associació Porcina del Bages pretén aconseguir a curt termini el repte de que la comarca sigui lliure d'Aujeszky"
Quina és la teva tasca en aquesta associació?
La meva tasca és actuar com interlocutora amb el DARP, fer un seguiment de l'evolució de les prevalences de la malaltia d'Aujeszky i tanmateix impartir xerrades sobre aquesta temàtica.
Quins són els objectius i què s'ha aconseguit des de la plataforma?
L'Associació Porcina del Bages vol implicar en la tasca de la lluita contra la malaltia d'Aujeszky a ramaders i veterinaris per a treballar tots conjuntament i aconseguir a curt termini el repte de que la comarca del Bages sigui lliure d'Aujeszky.
En quins aspectes incideix ASBAPORC en relació a la millora de la sanitat de les explotacions porcines?
Els veterinaris titulars de les A.D.S. del Bages realitzen tots els controls serològics adients per a determinar la prevalença de la malaltia d'Aujeszky en cada explotació i, a més, fem el seguiment de la mateixa.
Com van sorgir els Grups Sanitaris de Porcí de Catalunya?
La finalitat primordial consistia en agrupar les A.D.S. i així poder fer la feina més raonable, més pràctica i sobretot més eficaç.
"Cal augmentar els controls analítics per prevenir i evidenciar malalties"
Quins són els avenços, des del teu punt de vista, més importants que ha aportat la investigació científica a les explotacions porcines?
El fet que actualment es puguin fer tot tipus d'anàlisis ha sigut sens dubte un gran pas per lluitar contra les malalties porcines.
Com veus el sector porcí a Catalunya i com creus que es podrien millorar les dificultats que atravessa el sector?
El sector porcí s'anirà unificant i aquest fet ja és evident. Quant a l'aspecte sanitari és i serà bàsic augmentar els controls analítics per prevenir i/o evidenciar malalties.
Quin tipus de mesures aconselles als ramaders per què estiguin alerta i puguin preveure malalties com l'Aujeszky?
Cada vegada està més clar que per lluitar contra qualsevol malaltia és primordial que hi hagi una bona sincronització entre els ramaders, els veterinaris de camp i els oficials. Tots hem de treballar fent pinya i anar pel mateix camí.
"El factor clau en aquest i en tots els àmbits professionals és que tots fem allò que ens agrada fer"
Com creus que es podrien millorar els ajuts als ramaders?
Aconseguint pinsos compostos més barats. També seria positiu que els escorxadors no fossin tant dràstics en la classificació de les canals.
Quin ús fas de les noves tecnologies en la tasca quotidiana?
Indiscutiblement les noves tecnologies ens ajuden en la feina del dia a dia, potencien i milloren la comunicació i són realment imprescindibles per a fer una tasca ben feta i ràpida.
Com valores l'aportació de la dona dins el món rural actualment?
En realitat, crec que el factor clau en aquest i en tots els àmbits professionals és que tots fem allò que ens agrada fer, per fer-ho bé, tant si som homes com dones.