ENTREVISTA AMB RAMON COMELLAS | 17/02/2010  RuralCat

Ramon Comellas  "Les PAM són una bona alternativa als cultius tradicionals"

Ramon Comellas

La família de Ramon Comellas s'ha dedicat sempre a l'activitat ramadera, l'agricultura tradicional i a l'activitat forestal a la seva finca Casa Armengol de Sagàs, al Berguedà. Buscant alternatives als cultius tradicionals, el 1999 van iniciar uns primers assaigs amb plantes medicinals i aromàtiques per a estudiar-ne la viabilitat i el 2002 van començar el cultiu comercial a la seva empresa agrícola (L'ARMENGOL SCP).En aquesta entrevista, en Ramon ens parla del conreu de les PAM a la seva explotació i de com en treu el màxim profit.
S'ha dedicat des de sempre a aquests conreus?
No. Tradicionalment a casa ens hem dedicat a l'activitat ramadera (sobretot porcí), l'agricultura tradicional de la zona (cereals d'hivern, cànem i farratges sobretot) i l'activitat forestal. L'activitat ramadera està ben consolidada i ja funciona prou bé; l'activitat forestal ha desaparegut pràcticament arran dels incendis del 1994 que van arrasar gairebé tota la finca; i l'activitat agrícola tradicional suposa uns marges cada vegada inferiors (preus estancats o la baixa, subvencions a la producció cada vegada més baixes...). Buscant alternatives als cultius tradicionals vam veure que les plantes aromàtiques s'adapten molt bé a les nostres condicions climàtiques i de terreny, al mateix temps que ofereixen un bon potencial comercial.
Quines plantes i altres conreus cultiva a la seva finca?
Les plantes produïdes són, per ordre d'importància, l'orenga, la farigola, la sàlvia, la tarongina, el pericó i la sajolida. En menor escala estem introduint plantes com l'estragó o la menta. Procedeixen tant de varietats autòctones com de varietats seleccionades d'origen europeu. La resta de la finca es dedica a cereals d'hivern (bàsicament blat i ordi), farratges i cànem.
Quin volum de producció té a la seva plantació?
De les aproximadament 55 hectàrees de cultiu de la finca, en dediquem 18 a les plantes aromàtiques, si bé el nostre objectiu és arribar a unes 30 hectàrees.

'Les plantes que millor s'adapten a les nostres condicions són les de la família de les labiades'

Les característiques del sòl, la temperatura, les pluges... són molt importants a l'hora de triar el tipus de cultiu. Quines PAM són les més indicades per a conrear a Catalunya?
Nosaltres partim d'unes condicions de secà frescal, amb una alçada d'uns 700 metres i amb una orografia força muntanyosa. Això fa que les espècies o varietats produïdes s'hagin d'adaptar a aquestes condicions, descartant, per exemple, aquelles que necessiten un reg abundant per a la seva producció o les més sensibles al fred. En general les plantes que millor s'adapten a les nostres condicions són les de la família de les labiades (orenga, farigola, sàlvia, sajolida...).
Quin procés de transformació requereixen les PAM?
Hi ha molts tipus de processat possible en funció del producte que es vol obtenir i el mercat al qual va dirigit. En el nostre cas produïm planta seca. Això vol dir que després de la recol·lecció s'ha de sotmetre la planta a un procés d'assecat controlat i un posterior processat i condicionament. Aquest processat assegura l'obtenció d'un producte d'alta qualitat i adaptat als requeriments de la indústria.
En el seu cas, aquest procés el realitza a les seves terres o el deriva a altres empreses del sector?
Tot el procés d'assecat i processat primari el fem a la nostra finca, ja que la proximitat entre les parcel·les cultivades i el lloc on es processen permet que els temps de condicionament de les plantes sigui el mínim, assegurant així el manteniment de les seves propietats aromàtiques o medicinals. El producte a l'engròs obtingut va destinat majoritàriament al mercat majorista i industrial que pot sotmetre les plantes a processats addicionals segons la utilització que se li vulgui donar (alimentària, medicinal, cosmètica, etc.).

'La nostra comercialització va dirigida al mercat majorista i industrial'

On comercialitza la seva collita?
Bàsicament la nostra comercialització va dirigida al mercat majorista i industrial. Aproximadament la meitat de la nostra producció es queda a Catalunya i la resta va a la resta de l'estat, amb vendes puntuals a l'estranger.
Cada vegada hi ha més persones interessades en aquestes plantes, per a finalitats curatives, terapèutiques, ornamentals... Quina evolució ha tingut aquesta demanada en els darrers anys?
Efectivament la demanda d'aquests tipus de plantes va en augment, i no només en l'àmbit de la salut, sinó també en l'alimentari, el cosmètic, etc. Històricament a Catalunya s'ha produït molt poca quantitat d'aquest tipus de plantes, que majoritàriament s'han vingut important d'altres regions i països. La importació és imprescindible en molts casos, com ara les plantes exòtiques o tropicals que no poden produir-se aquí, però moltes d'altres s'estan important de països centreuropeus o de la resta de l'estat.
Si un agricultor es volgués iniciar en el conreu de les PAM, quins aspectes bàsics hauria de tenir en compte?
Hi ha molts enfocaments possibles, des d'una producció artesanal fins a una producció més industrial com és el nostre cas. Les recomanacions s'haurien d'adequar a cada cas concret. Com a norma general recomanaria familiaritzar-se amb aquest cultiu fent proves a petita escala durant un parell d'anys, abans de llançar-se a una producció comercial. Convé provar diferents espècies per veure quines s'adapten millor a cada condició particular. Cal tenir en compte que la producció de PAM requereix un esforç de comercialització més gran que altres productes agraris, ja que no existeixen a Catalunya uns mercats establerts d'aquest tipus de productes. Es una producció que no s'acaba al camp sinó que suposa un processat posterior, ja sigui l'assecatge o la destil·lació, que requereix unes instal·lacions adequades i uns coneixements específics per assegurar la producció amb la qualitat que el mercat demana.