ENTREVISTA AMB DANIEL LÓPEZ CODINA | 17/02/2010  RuralCat

Daniel López Codina  "L'empresa ha d'anar descobrint que la universitat d'avui és un gran recurs per a ella"

Daniel López Codina, director de l'ESAB

En Daniel López Codina fa 18 anys que treballa l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) i des del passat desembre és el seu nou director. Fundada el 1912 per la Mancomunitat de Catalunya, l'ESAB treballa per l'agricultura catalana i ha format gran part de tècnics que avui regeixen l'agricultura. Des de febrer de 2005 es troba a la seva nova seu a Castelldefels, en el nou campus universitari de la UPC.
Quines són les tasques fonamentals de l'Escola en la preparació dels futurs enginyers tècnics agrícoles?
L'agricultura és un sector de vital importància des de dues perspectives: la producció d'aliments i la gestió del medi ambient. El nostre objectiu és formar enginyers amb una sòlida base científica, tècnica i humana per poder afrontar els dos reptes de l'agricultura amb èxit i sostenibilitat. Per aconseguir-ho els nostres ensenyaments es fonamenten en una sòlida preparació teòrica, juntament amb un fort component pràctic.
Quines titulacions ofereix l'escola i quins nous estudis està oferint o té previst oferir?
Actualment estem oferint ensenyaments d'Enginyeria Tècnica Agrícola amb tres especialitats: explotacions agropecuàries; hortofructicultura i jardineria; i indústries agràries i alimentàries. Alhora, cursant unes determinades assignatures els alumnes d'hortofructicultura poden obtenir el Diploma d'especialització en Jardineria i Paisatgisme, i els alumnes d'indústries agràries poden obtenir el Diploma d'especialització en Viticultura i Enologia. La propera tardor s'inicien els ensenyaments del Màster en Sistemes Agraris Periurbans.
Quines són les sortides professionals que tenen més èxit?
Els nostres graduats treballen en l'administració, en cooperatives i empreses agrícoles, en indústries agroalimentàries, alguns en organismes de cooperació internacional, entre d'altres.
Respecte d'altres centres similars de l'Estat espanyol, quins creu que són els valors diferencials de la seva escola?
El professorat de l'escola està fortament vinculat als entorns de Barcelona, fet que ha portat a una especialització en tots els temes propis de l'agricultura periurbana, des de la millora de varietats vegetals locals fins al tractament de residus orgànics o la jardineria i el paisatgisme. Aquesta especialització ha fructificat en el Màster d'Agricultura Periurbana. A més, la nostra ubicació dins la Universitat Politècnica de Catalunya ens situa de forma excel·lent per realitzar un bon treball de recerca i desenvolupament en l'àmbit de les indústries alimentàries.
Quant la investigació, quins serien els projectes de l'Escola que destacaria?
Parlar d'uns grups i oblidar-ne d'altres és un error, però malgrat això crec que es pot ressaltar el treball dels grups d'Aqüicultura i qualitat dels productes aquàtics, Enginyeria Agro_Ambiental, Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics, i el de Protecció vegetal. Aquests grups treballen en àmbits que podem considerar clarament vinculats a l'agricultura periurbana. També cal destacar el grup de Sistemes complexos. Simulació discreta de materials i de sistemes biològics, que treballa modelitzant i simulant sistemes propis dels sistemes agrícoles i de les indústries agroalimentàries. També és destacable la recerca en Economia agrícola que porta a terme la Fundació Centre de Recerca en Economia en Desenvolupament Agroalimentari (IRTA-UPC) que té la seu a la nostra escola, i en gestió de residus orgànics realitzada pel Centre Tecnològic GIRO (Gestió Integral de Residus Orgànics) (IRTA-UPC).

"El futur de l'agricultura actualment depèn del treball de recerca i desenvolupament"

De quina manera creu que està ajudant la investigació universitària al sector agrari?
Els primers quatre grups de recerca que abans he esmentat treballen vinculats al sector agroalimentari, es pot destacar per exemple que el grup de Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics ha impulsat el conreu de varietats amb alt valor afegit, fet de clara incidència en l'economia de les empreses agrícoles periurbanes. El futur de l'agricultura actualment depèn veritablement del treball de recerca i desenvolupament. Cal cercar solucions específiques a cada situació, la diversitat és un element imprescindible per assegurar un bon futur.
Com valora la col·laboració entre universitat i empresa? Hi ha projectes concrets actualment?
L'empresa ha d'anar descobrint que la universitat d'avui és un gran recurs per a ella. A l'Escola actualment existeixen vincles que comencen a ser importants, com per exemple amb l'empresa Futureco, que té la seu del seu Departament de Recerca i Desenvolupament en l'edifici del nostre centre. Cal ressaltar també el treball que s'està portant a terme amb el Parc Agrari del Baix Llobregat o amb el Parc Agrari de Sabadell, en col·laboració amb les empreses productores de les seves comarques.

"La nostra vinculació amb la UPC ens facilita de forma molt important l'ús de noves tecnologies en la recerca i en la docència"

De quina manera ha integrat l'Escola l'ús d eles Noves Tecnologies?
Se'ns fa difícil parlar de noves tecnologies quan fa molts anys que estem treballant amb elles. A l'escola tenim investigadors especialistes en biomaterials, en bioinformàtica, en modelització i simulació, etc. Des de la perspectiva docent l'ús de la xarxa, d'ordinadors i projectors, està totalment generalitzat entre el professorat. La nostra vinculació amb la UPC ens facilita de forma molt important l'ús del que es coneix com noves tecnologies en la recerca i en la docència.

"El repte més important és l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior"

Quins reptes pel futur es planteja per a l'Escola com a nou director?
El primer repte es normalitzar l'estat de l'escola en l'espai universitari català, finalitzar la integració a la UPC (probablement el gener de 2007), i donar a conèixer el nostre centre a instituts de secundària, a empreses, a administracions. El repte més important és l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior. Hem d'iniciar els nous ensenyaments de Grau i els nous Màsters. Som l'escola d'agricultura més antiga de Catalunya, i hem de seguir sent un referent en formació i recerca en l'àmbit agrícola. Volem fer avançar l'escola envers l'agricultura periurbana, l'agricultura dels països en desenvolupament i les noves tecnologies de transformació. L'altre repte important es la dotació d'infraestructures agrícoles i ramaderes de la finca de 10 ha que ens ha cedit l'Ajuntament de Viladecans. Els tres reptes són al nostre abast, ja hi estem fent camí.