ENTREVISTA AMB ÀLEX MARCH | 17/02/2010  RuralCat

Àlex March  "Cal implantar tècniques de reg més eficients als espais verds"

Àlex March, president ede l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya

L'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) és un referent per a les persones que treballen en la gestió d'aquests entorns, i un espai obert a empreses, administracions, universitats, escoles i altres col·lectius. Al seu capdavant trobem Àlex March, enginyer tècnic agrícola, especialitzat en jardineria i paisatgisme, tècnic de jardineria de l'ajuntament de Mollet del Vallès i, des de l'any passat, president de l'entitat. Amb ell parlem de l'associació, les seves activitats i les particularitats d'un sector que dia a dia va guanyant importància al nostre país.
Quan es va fundar l'APEVC i quines són les seves línies d'actuació?
L'APEVC treballa des de l'any 1994 amb la finalitat de posar a disposició dels professionals dels espais verds eines i coneixements que els permetin fomentar una millora del sector. Amb un 500 socis, la seva activitat principal és el congrés anual, que aquest any celebra a seva 12a edició. A més, també organitzem altres activitats, com cursos de formació, jornades de temàtiques específiques, visites tècniques i col·laborem amb altres entitats perquè s'organitzin accions que contribueixin a la millora de la qualitat dels espais verds.
Com a president de l'APEVC, quins objectius s'ha plantejat per al 2006?
Estem treballant per consolidar el nostre congrés com l'activitat anual més important dels espais verds, així com millorar les vies de comunicació dels professionals del sector perquè comparteixin experiències i coneixements. A més, volem renovar els continguts i el format del butlletí l'InfoAPEVC, actualitzar el disseny i l'estructura de la web de l'associació, i col·laborar amb publicacions i portals del sector, per tal que ofereixin continguts actualitzats i de qualitat.

"Cal potenciar models de jardineria adaptats a les condicions climàtiques actuals"

Quin és el principal problema que té aquest sector a Catalunya?
En l'àmbit del disseny, construcció i manteniment de parcs i jardins, la gestió de l'aigua és especialment rellevant. Cal conscienciar les administracions i la ciutadania en general, potenciar models de jardineria adaptats a les condicions climàtiques actuals i implantar tècniques de reg més eficients. Pel que fa a l'arboricultura, normalment, i per problemes d'espai majoritàriament, els arbres de ciutat no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques i sovint acaben sotmesos a podes dràstiques que afecten seriosament la seva salut i en qüestionen el seu valor ornamental. En general, els problemes del sector es deuen a la manca de formació dels treballadors, conseqüència directa de la insuficient oferta de cursos que n'hi ha actualment.
L'aigua és un bé escàs que requereix un consum responsable, quines són les noves tendències en tecnologia de reg per als espais verds?
Actualment hi ha alguns vivers que estan treballant seriosament en la introducció d'espècies vegetals que s'adapten bé a les nostres condicions estalviant aigua de reg. També disposem de mitjans tècnics per a que les instal·lacions de reg automàtic tinguin una gran eficiència. Els últims anys s'han posat en funcionament experiències molt interessants d'utilització d'aigües recuperades per al reg de parcs i jardins. No existeix una solució única, però els nostres professionals cada cop estan més preparats per oferir-nos espais verds amb un menor consum d'aigua i amb elevats valors ornamentals i estètics.
Quins aspectes sanitaris s'han de tenir en compte en l'aplicació de plaguicides?
Des de fa alguns anys preferim treballar en un marc de control integrat, on es posen en comú pràctiques culturals que dificulten la proliferació de determinades plagues i malalties, es fan estudis potencials dels depredadors naturals i, finalment, i només quan és estrictament necessari, s'apliquen plaguicides. Les bones pràctiques agronòmiques consisteixen en donar a les plantes les millors condicions per al seu correcte desenvolupament, tant pel que fa a les condicions ambientals com edàfiques i també a les operacions executades.
Quins perfils professionals treballen en espais verds?
És un sector molt variat que acull arboricultors i paisatgistes, fitopatòlegs i instal·ladors de reg, botànics i productors de terres, jardiners i instal·ladors de jocs infantils, tècnics i projectistes. Tots provenim d'estudis diferents i amb currículums professionals molt diversos, però tenim en comú el treball conjunt i complementari en els espais verds.

"Cal impulsar mesures que permetin posar a disposició dels professionals aquestes noves pràctiques"

Com ha evolucionat el sector en els darrers anys?
S'està en constant evolució. D'una banda, treballem amb éssers vius i constantment sorgeixen nous estudis i experiències que ens ajuden a entendre millor el seu funcionament i, de l'altra, vivim en una societat on els avenços tecnològics es succeeixen a un ritme frenètic i ens cal saber-los aprofitar i treure'n el major rendiment per poder fer millor la nostra feina. És per això que ens cal impulsar mesures que permetin posar a disposició dels professionals aquestes noves pràctiques.
Com valora el nou apartat de RuralCat específic sobre els Espais Verds?
Feia temps que esperàvem la sortida d'aquest apartat i creiem que hi ha moltes possibilitats d'utilització d'aquest portal per part dels professionals dels espais verds. Només cal que la informació estigui diferenciada i ben estructurada, perquè es trobi amb facilitat allò que realment interessa.