ENTREVISTA | 22/05/2013  Ruralcat

Ciriac Carbó Gestoso  "Creiem en la necessitat de potenciar la intercooperació"

Les cooperatives agràries han demostrat al llarg de la història ser un motor de la vida social i econòmica dels territoris adoptant diversitat d'estratègies associatives i productives. En la següent entrevista analitzem un cas d'adaptació a les exigències de globalització i sostenibilitat del mercat actual. Parlem amb Ciriac Carbó, director tècnic de Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL, agroindústria guanyadora del premi PITA 2012

Ciriac Carbó, director tècnic a Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL

Ciriac Carbó, director tècnic a Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL

Ciriac Carbó Gestoso va heretar l’interès pel món de la vinya i els cellers en l’explotació familiar i ha anat ampliant els seus coneixements amb formació i experiències professionals. És Enginyer tècnic agrícola, especialista en Viticultura i Enologia i director tècnic a Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL des del desembre de 2007

 

 

Ens podria explicar breument el procés de creixement de la cooperativa els darrers deu anys i el volum assolit?

 

Efectivament, els darrers anys s’han produït una sèrie de processos de fusió i col·laboració, fruit de l’esperit cooperatiu i els valors de participació, innovació, responsabilitat social i intercooperació que caracteritzen l’entitat. El 2006 es va dur a terme la fusió amb la cooperativa de Banyeres del Penedès, el 2010 amb la cooperativa de La Bisbal del Penedès i el 2011 amb les cooperatives de Rocafort de Queralt i Blancafort. A més, paral·lelament es mantenen convenis d’elaboració i comercialització amb altres cooperatives com la de Calafell.   
 
Com les masses socials corresponien a diferents territoris l’any 2010 es va modificar la raó social de tal manera que l’Agrícola i Secció de Crèdit Sant Jaume dels Domenys SCCL  va passar a ser Cellers Domenys i Secció de Crèdit SCCL. Actualment aquesta entitat està formada per més de 400 socis, unes 2000 hectàrees de vinya i unes 200 d’oliveres.
 
 

Com es pot fer una gestió global de tots aquests cellers? 

 

Com a conseqüència de tots aquests processos hi va haver un increment important dels nostres efectius productius i va ser necessari desenvolupar una eina singular per tal de gestionar, optimitzar i controlar la gestió i la traçabilitat de la nostra producció. 
 
Per això, l’any 2010 vam començar a gestar la plataforma Domenio Vitis conjuntament amb Click SSCL, una cooperativa de treball associat de serveis informàtics, especialista en el desenvolupament de programari per a la gestió tècnica de la producció agrícola. 
 
També cal destacar que s’ha fet una tasca important en la redistribució i optimització dels diferents cellers que formen part de Cellers Domenys, analitzant i reforçant els punts forts i minimitzant els febles per potenciar l’especialització.
 
 

“Partint d'una superfície tan extensa de vinya i en un territori tant ampli, el sol fet de saber què, com i on ho tens ja és un bon començament. El seguiment i la gestió de les parcel·les ens permet realitzar la producció de raïm de manera eficient i dirigida al tipus de producte final que volem”

 

 

Quines avantatges ha aportat Domenio Vitis pel que fa a la sostenibilitat de la producció? 

 
En aquests moments es porta un control exhaustiu de les parcel·les en producció per tal de realitzar una viticultura dirigida i amb un ús més sostenible dels productes fitosanitaris. El contacte permanent a través del Portal del Productor de la plataforma, permet una interacció continua entre la cooperativa i el productor, ja sigui amb l’enviament de notícies, receptes, recomanacions o informació tècnica
 
Domenio Vitis també ens permet tenir un historial de les parcel·les que ens facilita la detecció de desequilibris productius o la reiteració de plagues o malalties, entre d’altres funcions.
 
 

Quines avantatges ha aportat pel que fa a la qualitat de la producció?

 

Partint d'una superfície tan extensa de vinya i en un territori tant ampli, el sol fet de saber què, com i on ho tens ja és un bon començament. A partir d’aquí si entrem en temes de qualitat, podríem veure millores, tant a nivell de camp com a nivell de celler. El seguiment i la gestió de les parcel·les ens permet realitzar la producció de raïm de manera eficient i dirigida al tipus de producte final que volem obtenir, podent realitzar clústers de perfils de raïm en funció dels criteris tècnics desitjats. 
 
 

Quines avantatges ha aportat pel que fa a la rendibilitat de la producció?

 
Més que de rendibilitat parlaria d’optimització de processos tant al camp com al celler. Per exemple, al camp podem fer una campanya de tractaments totalment dirigida pel tècnic de camp per zones, varietats o fins i tot per parcel·les; també podem programar de manera més eficient els itineraris a seguir per la recol·lecció mecanitzada. Al celler, la gestió i programació de la verema a través de Domenio Vitis ens permet optimitzar els nostres recursos materials i humans.
 
 

Quines avantatges ha aportat pel que fa a la administració i la gestió de la cooperativa?

 

En la part administrativa i de gestió diària, Domenio Vitis també ha aportat una sèrie d’avantatges, encara que menors, pel que fa a tràmits de subvencions, declaracions, assegurances, etc. Un exemple molt gràfic és el fet de que el tècnic, des del mateix camp i amb les llistes de les parcel·les i els propietaris, pot realitzar mapes d’afectació d’un accident meteorològic automàticament i enviar-los a l’oficina per tal de gestionar ràpidament el tema de l’assegurança. 
 
 

“És important que des de l’administració s’impulsin i és valorin iniciatives innovadores”

 

 

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL va ser el guanyador dels darrers premis PITA en la modalitat a l’agroindústria, per la implantació d’innovacions en els processos de primera transformació i/o conservació de productes d’origen agrari. Com valoren aquesta experiència?

 
Primer voldria remarcar que sempre és important que des de l’administració s’impulsin i és valorin iniciatives innovadores com Domenio Vitis o les altres premiades en les diferents categories i convocatòries. 
 
Per a Cellers Domenys aquest premi representa el reconeixement a la tasca duta a terme els darrers anys i la voluntat constant de millorar la qualitat, el servei i el compromís amb els nostres socis i clients.
 
 

 

Quina és la situació actual de la cooperativa? 

 

Actualment Cellers Domenys està format per uns 400 socis repartits entre l’Alt i Baix Penedès i la Conca de Barberà. La nostra producció és d’uns 18 milions de quilos de raïm i 1 milió de quilos d’olives. Quant a productes, Cellers Domenys està present en 5 Denominacions d’Origen: Cava, Penedès, Conca de Barberà i Catalunya per els seus vins i caves, i Siurana en la producció d’oli. 
 
Fruit dels processos de fusió i especialització dels cellers, Cellers Domenys compta amb una de les anomenades Catedrals del Vi, el Celler de Rocafort de Queralt. En aquest celler és on s’elabora el nou cava de Cellers Domenys, Les Tres Naus. 
 
A més Cellers Domenys també produeix vi Gorg de Glaç al Penedès, vi Comanglora a la Conca de Barberà i Capvespre com a DO Catalunya.
 
 

Quines són les seves perspectives pel que fa al sector i la cooperativa a curt i mig termini? 

 

Creiem en la necessitat de potenciar la intercooperació al sector com un dels valors de futur, per tal de generar estructures on puguem aprofitar els avantatges que això suposa en un mercat tant competitiu. Avantatges com: les economies d’escala, d’abast, d’aprenentatge, afavorir la comercialització... Domenio Vitis és un bon exemple de intercooperació transversal en un projecte conjunt de dues cooperatives, una agrària i l’altra de treball associat. 
 
Des de la cooperativa volem consolidar els èxits assolits els darrers anys, mantenint els nostres valors i cercant noves estratègies de creixement, tot treballant per a millorar les rendes i els serveis dels socis i per a potenciar els nostres productes.