Vídeos jornades en línia

  Més vídeos

El cultiu del cànem a Catalunya

Els saltirons de la colza

Males herbes o bones herbes? Les plantes silvestres i espontànies

Notícies

  Més notícies

El sector vitivinícola català creix per primer cop en exportacions des de la pandèmia

S’impulsa la cooperació dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya amb una nova convocatòria d’ajuts

Es presenten nous ajuts per fomentar les iniciatives sorgides de la cogestió pesquera

El Pla de prevenció d'incendis forestals 2022-2025 vol fer front a l’emergència climàtica i als incendis de sisena generació

El Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya amplia l’abast de la seva acreditació

Es detecten lots de blat de moro procedent del Baix Empordà amb presència de la mala herba invasora Amaranthus palmeri

Més que abelles. La vida en joc

18
MAI

Fures i pomes. Renaturalitzant el paisatge agrari de l’Empordà

Reportatges

  Més reportatges

CRAG, el centre científic de referència en genètica de plantes i animals de granja

L’FCRI: 35 anys fomentant la ciència i la tecnologia a Catalunya

Articles tècnics

  Més articles

La Guia per a la Venda de Proximitat

Aproximacions dinàmiques al coeficient de cultiu

Adaptació del cultiu del llúpol a Catalunya

El blat dur, alternativa de cultiu típicament mediterrània

Entrevistes

  Més entrevistes

“Els sectors pesquers, nàutics i subaquàtics pateixen la segregació horitzontal i els atributs que el gènere assigna a homes i dones”

Volíem iniciar un projecte on la producció, transformació, transport i comercialització de colza es pogués desenvolupar en un entorn local

Twitter