Logo Oficina Virtual Sanitat Vegetal

Notícies

  Més noticies

Nova fitxa tècnica sobre la comparació d’estratègies de gestió de diferents cultius amb serveis agroecològics en sistemes hortícoles ecològics

FITXA TÈCNICA | 13/01/2023  Ruralcat

Nova fitxa tècnica sobre la comparació d’estratègies de gestió de diferents cultius amb serveis agroecològics en sistemes hortícoles ecològics

El projecte ha estat realitzat per l’equip Verdcamp Fruits SAT i ha estat finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Tractaments dels ASC: roller -que consisteix en l’aixafada de l’ASC amb el roller crimper (dalt); control -que consisteix en la incorporació de l’ASC al sòl mitjançant la picada i llaurada, i l’establiment del biofilm (mig), i c) híbrid -que consisteix en l’aixafada de l’ASC amb roller crimper i la instal·lació del biofilm damunt de la coberta (baix). Autor: F. Xavier Sans Serra.

La Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat la nova fitxa de recerca PAE núm. 37Comparació d’estratègies de gestió de diferents cultius amb serveis agroecològics en sistemes hortícoles ecològics”.

La incorporació dels cultius que proporcionen serveis agroecològics (ASC) entre els cultius hortícoles i la seva gestió mitjançant el roller crimper, que permet tombar i aixafar l’ASC i establir una densa capa de restes vegetals, pot constituir una peça clau per a la millora del control de les espècies arvenses, i a més pot proveir importants serveis com són el control de l’erosió, la millora de la fertilitat i la qualitat del sòl. No obstant això, un factor limitant pot ser la disminució de la producció del cultiu comercial.

En la fitxa es mostren els resultats de l’experiment que s’ha dut a terme en una parcel·la de l’empresa hortícola Verdcamp Fruits SAT on s'analitza el desenvolupament de sis tipus de cultius ASC i l’efecte de la seva gestió sobre la producció comercial, el balanç energètic i l’eficiència energètica, així com el marge de rendibilitat en el cultiu de carabassa.

El projecte de recerca l'ha encapçalat el doctor Francesc Xavier Sans Serra, de la Universitat de Barcelona i ha estat finançat pel DACC a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A l’apartat de fitxes tècniques de Ruralcat es poden trobar les fitxes PAE i altres relacionades amb reg, fertilització o transferència.

 

Font: DACC

 

XXVIII Jornada de camp de l’arròs

XXVIII Jornada de camp de l’arròs

Certificat de producció agroalimentària ecològica: obtenció, interès i experiències d’èxit

Destaquem

Col·labora