RURALCAT | 27/07/2022  Ruralcat

Ruralcat renova la pàgina web de l’Oficina de l’Oli

L’Oficina de l’Oli és una de les oficines virtuals de Ruralcat, que reuneix tota la informació relacionada amb l’oli.

La finalitat és conformar una pàgina més moderna, intuïtiva i amb una major experiència d’usuari.

Ruralcat ha renovat una de les seves oficines virtuals, l’Oficina de l’Oli, amb la finalitat de conformar una pàgina més modernaintuïtiva i amb una major experiència d’usuari. Aquesta nova pàgina reuneix tota la informació relacionada amb l’oli.

En el site principal d’aquesta pàgina, es destaquen notícies rellevants del sector, informació sobre l’oli verge, l’olivicultura, la DOP i el sector oleícola. També s’hi troben les següents pestanyes: l’evolució setmanal del procés de maduració de les varietats d’oliva, el butlletí, dossiers tècnics, treballs i projectes tècnics, cursos de formació i transferència, pòsters i audiovisuals, concursos i la informació de contacte. Per acabar, s’hi poden trobar vídeos sobre el programa de millora de la qualitat dels olis d’oliva verges de Catalunya.

A la part dreta de la pàgina, hi ha l’apartat d’agenda, on es poden consultar totes les jornades tècniques que s’organitzen respecte a l’oli, i l’apartat de vídeos, on hi ha les gravacions de diferents jornades i sessions informatives en línia relacionades amb el sector.

La pàgina compta també amb un apartat de documentació, on es troben els dossiers tècnics, els treballs o projectes tècnics i els pòsters i audiovisuals. Un apartat de laboratoris, un de recerca amb diferents projectes relacionats amb l’oli i un de normativa, que reuneix la normativa general, la d’etiquetatge, el decret oliasses i distintius de producció. Finalment, hi ha una pestanya on s’anuncien diferents concursos d’oli, i un de notícies.

Font: Ruralcat

Informació relacionada