AJUTS | 23/11/2022  Ruralcat

Es convoquen els ajuts a les assegurances d’hivernacles corresponents a la campanya 2022-2023

L’objectiu dels ajuts és impulsar i fomentar la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen.

El pressupost d’aquests ajuts és de 40.000 euros.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’han convocat els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2022-2023, amb un pressupost de 40.000 euros. Aquests ajuts tenen naturalesa de crèdit anticipat, i van a càrrec dels pressupostos del Departament per a l’any 2023.

L’objectiu dels ajuts és impulsar i fomentar la contractació d’assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d’hivernacles, umbracles i túnels, independents de les pòlisses subscrites per a l’assegurament de la producció que protegeixen.

Aquesta Resolució convoca els ajuts regulats en l’Ordre ACC/99/2022, que aprovava les bases reguladores dels ajuts per al foment de l'ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d'assegurances agràries 2022, regulats en l’apartat 2.b) de l’Annex d’aquesta ordre. Amb aquesta Resolució s’inicia el termini de sol·licitud per a les pòlisses contractades entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Durant el mes de maig el Departament va publicar també la Resolució que convocava els ajuts a les línies del Pla d'assegurances agràries 2022, amb un pressupost de 2.450.000 euros. És per això que cal destacar el fort compromís del Departament en el suport al sistema d’assegurances agràries, en compliment d’un dels objectius amb major antiguitat, que és l’impuls i el foment de les assegurances agràries per tal de salvaguardar les produccions agrícoles i ramaderes.

 

Font: DACC