REG | 11/05/2023  Ruralcat

Sinergia de treball entre Oficina del Regant-IRTA i CCRR

S'han posat en marxa accions per donar sortida a la situació de l’estat de les reserves d’aigua i treballar en la supervivència dels arbres fruiters en les explotacions de regadiu.

. L'objectiu principal és determinar el moment òptim per obrir el canal Principal i realitzar un reg general a les plantacions de fruiters, per mantenir la supervivència de les plantes.

L'Oficina del Regant, establerta el febrer de 2012 com a continuïtat i impuls de l'activitat desenvolupada des de l'any 2005 dins de l'Estació Experimental Agrària de Tàrrega, té com a objectiu principal fomentar l'ús eficient de l'aigua de reg, millorar la competitivitat tècnic-econòmica de les explotacions de regadiu i preservar la sostenibilitat mediambiental en aquest àmbit. Mitjançant la seva estreta coordinació amb l'IRTA i altres institucions com Infraestructures.cat, l'Oficina del Regant exerceix un paper fonamental en l'assessorament i suport a les comunitats de regants en aspectes agronòmics, tècnics, econòmics i mediambientals.

En el marc d'aquesta cooperació, s'han posat en marxa accions per donar sortida a la situació de l’estat de les reserves d’aigua i treballar en la supervivència dels arbres fruiters en les explotacions de regadiu. En aquest sentit, la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (CGRCU), conscient de la gravetat de la situació de les reserves hídriques dels embassaments de la conca del Segre, ha demanat una col·laboració amb l'IRTA i l'Oficina del Regant per desenvolupar una estratègia de reg per a la situació present. L'objectiu principal és determinar el moment òptim per obrir el canal Principal i realitzar un reg general a les plantacions de fruiters, per mantenir la supervivència de les plantes.

Per aconseguir aquest propòsit, es durà a terme un seguiment rigorós de les necessitats hídriques dels cultius mitjançant l'estudi de l'evapotranspiració, la humitat superficial del sòl i la fotosíntesi a través de vols mensuals que cobriran tota la superfície de regadiu del Pla d'Urgell. A més, es realitzarà un control exhaustiu sobre el terreny de l'estat hídric dels arbres en parcel·les seleccionades prèviament. Aquesta anàlisi minuciosa permetrà determinar el moment més adequat per aplicar un primer reg de supervivència, assegurant així la màxima eficiència en l'ús dels recursos hídrics disponibles en aquest moment crític.

La col·laboració entre la CGRCU, l'IRTA i l'Oficina del Regant exemplifica la importància de treballar conjuntament per fer front als desafiaments relacionats amb la gestió de l'aigua de reg i la sostenibilitat en l'agricultura.

 

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada