REG | 11/05/2023  Ruralcat

Actualització de l’Oficina Virtual del Regant a RuralCat

La secció proporciona als regants i als professionals de l'agricultura recursos i eines per fer front a la situació de sequera actual.

Una de les característiques principals d'aquesta secció és l'accés a informació actualitzada proporcionada pel Servei Meteorològic.

La Oficina del Regant ha implementat una nova secció dedicada a la informació sobre la sequera a la seva oficina virtual, accessible a través de RuralCat. Aquesta nova secció proporciona als regants i als professionals de l'agricultura recursos i eines per fer front a la situació de sequera actual.

Una de les característiques principals d'aquesta secció és l'accés a informació actualitzada proporcionada pel Servei Meteorològic. Els usuaris podran consultar les prediccions meteorològiques, que els ajudaran a planificar les seves activitats de reg i agricultura de manera més precisa.

A més, la secció sobre la sequera també ofereix informació sobre l'estat de les reserves d'aigua, tant dels embassaments relacionats a les comunitats de regants com a nivell d’aqüífers.

Els usuaris de l'oficina virtual també tindran accés més fàcil a notícies i butlletins informatius relacionats amb la sequera, proporcionant-los una visió de les accions que es duen a terme per fer front a aquesta situació.

A més, la nova secció disposa d'una biblioteca de dossiers tècnics, amb fitxes tècniques i materials informatius que aborden diverses qüestions relacionades amb els conreus, la gestió de l'aigua i les instal·lacions de reg. Aquests recursos seran d'utilitat per a regants, tècnics agrícoles i altres professionals del sector.

Per fomentar la formació i l'aprenentatge continu, la secció també ofereix vídeos de píldores formatives, que aborden temes clau com les tècniques de reg eficients, l'estalvi d'aigua i altres pràctiques sostenibles.

Amb aquesta nova secció sobre la sequera a la seva oficina virtual, l'Oficina del Regant busca proporcionar a poc a poc un suport més complet i actualitzat als regants i als professionals de l'agricultura per afrontar els nous desafiaments i promoure un ús eficient dels recursos hídrics.

 

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada