FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 20/06/2023  Ruralcat

El proper dilluns 26 de juny s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 26 de juny s’obriran les inscripcions a 12 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 5 de juliol.

El període d’inscripció finalitzarà el 5 de juliol

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

Qualitat agroalimentària

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 13/10/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

 

Dates: Del 12/09/2023 al 20/10/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

AVICULTURA. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges avícoles

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions avícoles de Catalunya.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 22/09/2023

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

Habilitats directives en la gestió de l'empresa

El bloc d'Habilitats directives en la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació transcendental per un correcte desenvolupament professional en el món empresarial agrari

Dates: Del 12/09/2023 al 03/11/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Tasques per a la gestió de l'empresa

El bloc de Tasques per a la gestió de l'empresa conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables perquè un futur empresari agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 03/11/2023

Durada: 32 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Aigua, sòl, fertilització i ecosistemes

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 01/12/2023

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 01/12/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

 

Dates: Del 12/09/2023 al 24/11/2023

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 85 €

 

Botànica

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 01/12/2023

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Benestar animal en explotacions avícoles

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal en l’explotació avícola, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tota la formació a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 20/10/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader-Específic

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 06/10/2023

Durada: 13 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Fonaments zootècnics

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat a persones del sector.

 

Dates: Del 12/09/2023 al 20/10/2023

Durada: 87 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada