INNOVACIÓ | 04/07/2023  Ruralcat

I Workshop Internacional de la xarxa espanyola sobre micotoxines, fongs toxigènics i els seus processos de descontaminació

La xarxa de micotoxines té com a objectius aprofundir en l’avaluació de riscos d’aquestes toxines, millorar la qualitat i la seguretat alimentària estudiant el seu impacte, i en definitiva protegir i promoure la salut de la població.

Aquestes jornades es van celebrar a València del 28 al 30 de juny.

El Laboratori Agroalimentari participa en el “I Workshop Internacional de la red española sobre micotoxinas, hongos toxigénicos y sus procesos de descontaminación” que s’ha celebrat a València del 28 al 30 de juny amb la presentació oral: “Analytical control of mycotoxins in feed and raw materials in catalonia and international commerce: results obtained between 2018 and 2022”.

El comitè científic ha seleccionat el treball que mostra dades molt interessants de resultats de micotoxines en pinsos i matèries primeres en el decurs de cinc anys.  L’estudi identifica les micotoxines presents, el seu rang de concentració, així com avalua el nombre de micotoxines diferents en la mateixa mostra, dades interessants per conèixer l’impacte de la presència d’aquestes toxines en alimentació animal.

La xarxa de micotoxines té com a objectius aprofundir en l’avaluació de riscos d’aquestes toxines, millorar la qualitat i la seguretat alimentària estudiant el seu impacte, i en definitiva protegir i promoure la salut de la població.

 

Font: DACC

Informació relacionada