REG | 11/07/2023  Ruralcat

Nuevo Regadío Fórum 2023 reuneix experts per debatre el futur sostenible del regadiu

Destacats representants del sector agrícola i de l'aigua es congreguen en un fòrum dedicat a la innovació i la sostenibilitat en el regadiu.

El projecte demostratiu es va presentar en una jornada de la PATT en línia.

Durant cinc dies intensos, del 26 al 30 de juny, el Nuevo Regadío Fórum 2023 va acollir un seguit de conferències i sessions de debat sobre les últimes tendències i innovacions en el camp del regadiu. L'esdeveniment, que va reunir experts, representants del sector agrícola, empreses tecnològiques i administracions públiques, va servir com a plataforma per explorar solucions sostenibles i eficients per al futur del regadiu a Espanya.

Amb la temàtica principal centrada en la sostenibilitat i la gestió eficient de l'aigua, els participants van discutir sobre els reptes actuals i les estratègies per assegurar un ús responsable dels recursos hídrics en el sector agrícola. Es van presentar noves tecnologies i pràctiques innovadores que permeten un regadiu més eficient, reduint alhora l'impacte ambiental.

Durant el fòrum, es va posar èmfasi en la importància de la modernització dels sistemes de reg, amb especial rellevància en la introducció de tecnologies intel·ligents i sostenibles. S'hi van presentar solucions que van des de la digitalització dels sistemes de regadiu fins a l'ús de fonts d'energia renovable per reduir la dependència de fonts convencionals d'energia i disminuir les emissions de carboni.

Els participants van subratllar la necessitat de promoure una major eficiència hídrica i la implementació de sistemes de monitorització i control per garantir un ús responsable de l'aigua de reg. Es va insistir en la importància de la recopilació i anàlisi de dades en temps real per prendre decisions informades i optimitzar l'ús de l'aigua i els nutrients.

Una altra temàtica destacada va ser la col·laboració entre els diferents actors involucrats en el regadiu, com ara les administracions públiques, les empreses del sector i les comunitats de regants. Es va subratllar la importància d'establir aliances estratègiques per impulsar el desenvolupament de projectes conjunts i promoure la sostenibilitat en tot el sector del regadiu.

Al llarg del fòrum, els assistents van tenir l'oportunitat de conèixer casos d'èxit i experiències reals de diverses comunitats de regants que han implementat pràctiques sostenibles i tecnologies avançades en els seus sistemes de reg. Aquestes experiències van servir com a inspiració per a altres actors del sector i van demostrar que és possible combinar l'eficiència productiva amb la preservació dels recursos naturals.

La clausura de Nuevo Regadío Fórum 2023 va ser presidida per destacats representants del sector agrícola i de l'aigua, que van reiterar la importància de continuar treballant en la direcció de la sostenibilitat i l'eficiència en el regadiu. Es va destacar la necessitat de seguir invertint en investigació i desenvolupament de tecnologies sostenibles, així com de fomentar la formació i el coneixement entre els professionals del sector.

En conclusió, el Nuevo Regadío Fórum 2023 va ser un esdeveniment clau per abordar els reptes i les oportunitats que es presenten en el camp del regadiu. Va reunir experts de tot el país per compartir coneixements, debatre i identificar solucions innovadores per garantir un futur sostenible per al sector agrícola espanyol. Amb un fort èmfasi en la sostenibilitat i la gestió eficient de l'aigua, el fòrum va proporcionar un marc propici per a la col·laboració i la creació de sinergies entre els diferents actors involucrats.

 

Font: Nuevo Regadío Forum 2023 | iAgua

Informació relacionada