RURALCAT | 19/07/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2018 es posa en marxa el Campus Empresarial

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2018 es posa en marxa el Campus Empresarial.

L’any 2018 es posa en marxa el Campus Empresarial, una de les oficines virtuals de RuralCat.

El Campus Empresarial Agrari està gestionat per les 14 Escoles Agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Treballen de forma conjunta per oferir una formació en gestió empresarial que ajudi a solucionar els problemes en aquest sector. El Campus Empresarial Agrari aglutina les actuacions en formació i transferència tecnològica que es promouen per potenciar el coneixement i la gestió de les empreses agroalimentàries.

Aquesta oficina proporciona formació en gestió empresarial personalitzada i adaptada a la realitat de cada professional i empresa, ja que treballa amb un sistema de detecció de necessitats reals del sector. La formació que ofereix el Campus Empresarial Agrari orienta i transfereix coneixement en la gestió de l’empresa agrària, innovant en el producte i en la millora pedagògica.

El Campus Empresarial té un apartat amb el catàleg de formacions, on es troben les formacions vigents i també les realitzades, també un cercador de cursos, l’apartat de cursos en obert, on es recullen diferents píndoles formatives, i un apartat de jornades.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada