REG | 21/09/2023  Ruralcat

Jornada sobre quins cultius extensius produir en la zona regable dels Canals d’Urgell

La jornada va reunir experts i tècnics especialitzats en cultius extensius al Teatre l’Amistat de Mollerussa.

Més d’un centenar de persones es van interessar en els temes tractats en la jornada tècnica, que va ser organitzada conjuntament amb els Canals d’Urgell.

El passat dimecres, 13 de setembre del 2023, es va celebrar una jornada tècnica que, sota el títol “Què produir? Conreus extensius en la zona regable dels Canals d’Urgell”, va reunir diversos experts i tècnics especialitzats en cultius extensius amb l’objectiu de presentar alternatives als cultius tradicionals i analitzar pràctiques que ajudin a millorar la resiliència, donada la situació de sequera que han viscut aquesta campanya 2023 els usuaris del canal Principal dels Canals d’Urgell i la necessitat de gestionar els recursos hídrics de manera més sostenible i poder adaptar-se a les condicions climàtiques canviants.

Així doncs, més d’un centenar de persones van assistir a la jornada tècnica que va tenir lloc al Teatre de l’Amistat de Mollerussa al llarg de tot el matí. En primer lloc, va donar la benvinguda i va fer la presentació de l’acte el director general de la CGRCU, Xavier Díaz, qui va ressaltar que cal planificar la propera campanya de regs amb un repartiment equitatiu de l’aigua sense prioritzar cap tipus de cultiu, això a portes de l’inici de la modernització per gestionar eficientment la sequera actual.

En segon lloc, el va seguir en Francesc Camps, investigador especialista de l’IRTA Mas Badia, qui va posar èmfasi en la necessitat que entre les comunitats de regants i els mateixos usuaris ha d’existir una comunicació bidireccional per facilitar la planificació en els dos sentits a l’hora de fer front a la sequera. Tot seguit, en Ramon Roset del Grup Borges i Albert Alsina de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, van destacar el paper de l’agroindústria en matèria de collites alternatives i la importància que siguin introduïts en una rotació de cultius. La darrera ponència va ser a càrrec d’en Josep Anton Betbesé del programa Cultius Extensius Sostenibles de l’IRTA amb un recordatori sobre les pràctiques agronòmiques i necessitats de reg dels diferents conreus, és a dir, de farratges, d’oleaginoses i de lleguminoses, així com els conreus combinats.

Finalment, tant participants com assistents es van emplaçar al pròxim 28 de setembre, quan l’Oficina del Regant realitzarà la jornada tècnica “Què n’hem après de la sequera 2023” en el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida, on se seguirà abordant el desafiament urgent que representa la sequera al territori.

 

Font: DACC