PESCA | 09/11/2023  Ruralcat

Les relacions internacionals en matèria d'Economia Blava, una de les novetats del Pla de l'Estratègia marítima 2023-2026

Igual que el primer Pla, aquest segon també conté objectius estratègics enfocats a apropar la ciutadania al mar, arrelar l’economia local i social i valorar i potenciar el paper de la dona en les activitats vinculades al mar.

Dins l’àmbit de mesures del pla adreçades a impulsar una Economia Blava respectuosa envers els usos del mar, s’hi inclouen la consolidació del sector de les diverses fonts d’energia renovables d’origen marí.

Establir i consolidar col·laboracions amb entitats a escala nacional i internacional en el marc d'estratègies marítimes i del desenvolupament de l'Economia Blava, així com la identificació de les necessitats de personal qualificat en el sector marítim i facilitar la seva formació o avaluar l'impacte del desenvolupament de l'Economia Blava de Catalunya, són algunes de les actuacions que inclou nou Pla plurianual 2023-206 de l’Estratègia marítima de Catalunya.

És precisament en aquest sentit que el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subirana, ha encapçalat  una delegació catalana que ha participat en una missió conjunta amb el Govern portuguès, amb l’objectiu d’intercanviar coneixements i projectes que permetin el desenvolupament de l’Estratègia marítima de Catalunya.

Dins l’àmbit de mesures del pla adreçades a impulsar una Economia Blava respectuosa envers els usos del mar, s’hi inclouen la consolidació del sector de les diverses fonts d’energia renovables d’origen marí. Sobre aquesta mesura, la visita a Portugal permetrà conèixer de primera mà el Parc d’Energia Eòlica Offshore WindFloat Atlantic, i compartir les estratègies d’energia eòlica d’ambdues regions i possibles cooperacions.

En aquest mateix àmbit, el pla també promou impulsar la transició energètica de l'activitat econòmica blava per donar resposta al canvi climàtic, amb programes d'innovació tecnològica per a la descarbonització dels sectors. Destaquen les actuacions adreçades a desenvolupar i reforçar iniciatives de turisme marítim responsable vinculades al patrimoni cultural i natural del territori i nou model de pesca recreativa respectuós amb el medi, entre d’altres.

En l’àmbit centrat en la governança de la política marítima integrada, es reforçarà l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) i les activitats del Servei d’Assessorament en Pesca i del Servei d’Oceanografia Operacional de Catalunya.

Pel que fa a l’observació i la preservació dels hàbitats i ecosistemes marins, el Pla donarà continuïtat a l’execució de la cartografia detallada del fons marí fins a l’avaluació de l’impacte antropogènic dels diferents sectors blaus sobre el medi i el desenvolupament de propostes de millora.

Igual que el primer Pla, aquest segon també conté objectius estratègics enfocats a apropar la ciutadania al mar, arrelar l’economia local i social i valorar i potenciar el paper de la dona en les activitats vinculades al mar. Algunes temàtiques incloses se centren a difondre els beneficis per a la salut que té establir una relació propera amb la mar (salut blava), reforçar el teixit empresarial del territori amb accions d’economia social, continuar amb accions de reconeixement de la dona del món marítim i consolidar l’Associació Catalana de Dones de la Mar constituïda en el marc d’aquesta Estratègia.

 

Font: DACC