FORESTAL | 22/11/2023  Ruralcat

Substituir el formigó per la fusta, una aposta real per mitigar el canvi climàtic

S’està construint el hub forestal de Catalunya que servirà per accelerar l’ús i valoritzar la fusta local, amb nous usos i una major capacitat d’embornal de CO2.

L’edifici ocupa una parcel·la de 3.900 m2, que ha estat cedida per l’Ajuntament d’Olius.

El hub forestal serà un centre d’innovació i tecnologia d’última generació que servirà per accelerar l’ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada i per fomentar la bioeconomia circular. Aquest nou centre es finança amb el Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya amb un import de 3.8 milions d’euros  i serà referent en la divulgació tecnicocientífica per crear nous productes adaptats a la necessitat de mitigar el canvi climàtic des del sector forestal.

L’edifici ocupa una parcel·la de 3.900 m2, que ha estat cedida per l’Ajuntament d’Olius. Les instal·lacions disposaran d’un laboratori per a assajos preindustrials de construcció amb fusta, fusteria, ebenisteria i activitats per fer la transició de model econòmic necessari per a l’adaptació al canvi climàtic i afavorir la implementació de la bioeconomia.

La finalitat d’aquest centre que s’està construint amb fusta contralaminada del Pirineu serà l’establiment d’un parc tecnològic d’avantguarda per accelerar l’ús i la valorització de la fusta local serrada o triturada, així com altres productes forestals no fusters (plantes aromàtiques i micologia) a Catalunya.

Els principals objectius són la promoció de la gestió forestal sostenible, la millora de la competitivitat i la dinamització del sector, el desenvolupament de la bioeconomia forestal i l’establiment d’un teixit publicoprivat per accelerar els canvis, i escalar les noves cadenes de valor a mercat.

Aquest projecte està finançat amb el Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya i està cridat a ser una instal·lació de referència per a la implementació de l’Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030, l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2021-2030 i els eixos principals del Pla de política forestal, promoguts pel Departament d’Acció Climàtica.

Davant la situació d’emergència climàtica, és necessària la realització d’una gestió forestal, a més de sostenible, que en la seva execució tingui valors positius en el balanç de CO2. Aquest tipus de gestió és la forma més òptima de lluitar contra el canvi climàtic.

Els àmbits prioritaris on focalitzar l’acció del Fons Climàtic són els de recerca, empresa, ens locals, participació i projectes singulars. L’estimació de recaptació és d’uns 50 milions d’euros anuals i prové dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles.

El nou hub pretén valoritzar la fusta del país amb nous usos i una major capacitat d’embornal de CO2. Per aconseguir aquest objectiu, cal dur a terme un treball acurat d’estudi previ dels usos possibles actuals i futurs i crear i testar productes de llarga durada per tal d’integrar-los dintre de la societat actual.

La fusta i el seu ús en diferents aplicacions està prenent cada vegada més rellevància a escala global i també a Catalunya. Un bon exemple n’és la construcció amb fusta laminada encreuada (Cross Laminated Timber, CLT per les seves sigles en anglès).

Amb la construcció d’un habitatge amb base de fusta es podrien estalviar fins a 60 tones de CO2. Si es substitueix el forjat de formigó per fusta, s’estalvien 28 tones de CO2 i en el cas dels envans, 28 més.

El hub d’innovació i tecnologia de la fusta de Catalunya tindrà també una unitat d’assaigs i una planta de prototipatge on es desenvoluparan productes innovadors. Servirà, en general, per a la realització dels prototips necessaris per fer les proves prèvies a la certificació dels productes, tant per a projectes propis com per a tercers, i per acompanyar les empreses en el procés de certificació a través dels assaigs.

 

Font: DACC