RAMADERIA | 27/11/2023  Ruralcat

S’habilita una eina per al sector ramader per calcular el cost real de producció de la llet

L’eina neix amb l’objectiu de garantir l'equilibri del sistema mitjançant una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària.

Pel que fa al preu mitjà de la llet percebut a Catalunya, el mes de juny de 2023 és de 587,40 €/1.000 litres.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha habilitat un mòdul dins l’aplicació Gestió telemàtica ramadera (GTR), que possibilita a les granges calcular el cost de real de producció de la llet.

L’eina neix amb l’objectiu de garantir l'equilibri del sistema mitjançant una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària.  El mòdul aporta una fórmula consensuada que ofereix credibilitat i força de negociació, dona resposta a la problemàtica dels costos de producció en el sector de la llet i impulsa un repartiment més equitatiu al llarg de la cadena.

El Departament preveu continuar el projecte, acompanyant els productors de la resta de sectors, com el sector lleter de cabra, a establir fórmules consensuades per al càlcul dels seus costos de producció i facilitar així el compliment de la Llei 16/2021, de la cadena alimentària. L’eina també ajuda a comprovar el compliment de la Llei per part dels organismes de control, com són el Control de Contractes Alimentaris (CADECAT) i l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA).

Aquesta actuació que impulsa el Departament s’emmarca dins de l’Estratègia alimentària de Catalunya i té com a objectiu fer un sistema alimentari més just, equitatiu i cohesionat entre tots els agents de la cadena alimentària.

Actualment hi ha, segons les dades actualitzades de juny de 2023, un total de 369 explotacions en actiu i 71.010 vaques reproductores. Pel que fa al preu mitjà percebut a Catalunya, el mes de juny de 2023 és de 587,40 €/1.000 litres.

Des de 2017, el Departament també ha donat ajuts al genotipatge de vedelles per a la producció de llet, una actuació inclosa en el Pla estratègic del sector de la llet.

La selecció genòmica consisteix a utilitzar la informació disponible de l’ADN dels animals de producció, mascles i femelles, com una dada addicional per predir-ne els valors genètics. Basant-se en aquests valors genètics, el sector lleter pot prendre decisions de selecció per millorar la producció làctia. Durant cinc anys, hi ha hagut una evolució positiva tant pel que fa al nombre d’explotacions com de les mostres certificades, amb l’objectiu de millorar la genètica del bestiar boví lleter.

 

Font: DACC