PROJECTES EUROPEUS | 11/12/2023  Ruralcat

Disponibles dues convocatòries del programa Forwards pels boscos europeus

Forwards crearà un prototip de l’Observatori ForestWard, una eina paneuropea de seguiment i avaluació que ajudarà a demostrar l'impacte del canvi climàtic en els boscos.

La data límit de les convocatòries és el 15 de gener de 2024.

FORWARDS és un projecte Horizon Europe que crearà un prototip de l'Observatori ForestWard, una eina paneuropea de seguiment i avaluació que ajudarà a demostrar l'impacte del canvi climàtic en els boscos i guiarà la presa de decisions per a la gestió forestal pràctica.

FORWARDS interactua amb diverses xarxes establertes sobre silvicultura i restauració climàticament intel·ligents (CSF) i utilitza de manera efectiva cinc convocatòries de subvencions dedicades per implementar observacions forestals i provar mesures de restauració i CSF.

El projecte llançarà almenys cinc convocatòries per establir l'Observatori ForestWard i donar suport a la implementació i ampliació de pilots de restauració climàticament intel·ligent. Es preveu que les convocatòries donin aproximadament 50 projectes.

 

Convocatòria 1: Pilots de llocs de seguiment forestal d'impacte climàtic a llarg termini:  

L'objectiu d'aquesta convocatòria és establir pilots de llocs de seguiment a tot Europa. Les xarxes actuals de vigilància forestal a llarg termini no estan especialment enfocades a avaluar els impactes del canvi climàtic. Amb aquesta convocatòria es pretén així augmentar el potencial dels llocs de vigilància forestal existents. 

 

Activitats recolzades:

- Instal·lar nous equips de mesura en els pilots de monitoratge existents.

- Realitzar mesures i mantenir l'equip.

 

Es concediran fins a cinc projectes amb un màxim de 145.000 euros cadascun, amb activitats previstes per començar l'abril de 2024 i amb una durada de fins a 18 mesos.  El pressupost per aquesta convocatòria és de 725.000€ i la data límit és el 15 de gener de 2024.

 

Convocatòria 2: Caracterització de les pertorbacions forestals europees:

Amb aquesta convocatòria, l’objectiu és recopilar dades de referència de pertorbacions forestals a tot Europa per produir estimacions estadísticament rigoroses de les pertorbacions a Europa, desenvolupar nous mètodes per al mapeig gairebé en temps real de les pertorbacions forestals mitjançant dades de teledetecció i donar suport a l'anàlisi dels efectes dels diferents tipus de pertorbacions forestals sobre diferents tipus de boscos a Europa.

 

Activitats recolzades:

-Proporcionar una avaluació de pertorbacions en l’àmbit europeu, coherent i estadísticament sòlida per a diferents anys del projecte.

-Proporcionar una caracterització detallada de les relacions causa-efecte per a les pertorbacions dins i al voltant del LCR i les àrees prioritàries de restauració.

 

Es concediran fins a tres projectes amb un màxim de 150.000 € cadascun, amb activitats previstes per començar l'abril de 2024 i amb una durada de fins a 12 mesos. El pressupost per aquesta convocatòria és de 450.000 €, i la data límit és el 15 de gener del 2024.

 

Font: Departament d’Acció Exterior i Unió Europea