FERTILITZACIÓ | 11/04/2024  Ruralcat

L'Oficina de Fertilització crea una nova eina per a calcular el nitrogen que porta l’aigua de reg

L’eina permet estimar la quantitat de nitrogen total aportada amb l’aigua de reg i l’efectiva a la zona de les arrels en funció del sistema de reg, de la profunditat i del tipus de sòl.

Es tracta d’una eina molt intuïtiva creada per l’Oficina de Fertilització.

L’Oficina de Fertilització del portal RuralCat ha desenvolupat una eina que permet calcular el nitrogen aportat amb l’aigua de reg de forma ràpida. L’eina, anomenada calculadora de nitrogen, és gratuïta i es pot utilitzar en línia a la web de l’oficina.

En un sistema d’agricultura cada vegada més intens i demandant cal ser més eficients en l’ús dels recursos, ja sigui perquè aquests són limitats, perquè cal ajustar les despeses de l’explotació o perquè cal produir d’una forma molt més sostenible.

En el cas de la fertilització de les explotacions agrícoles de regadiu, una forma de ser més eficient a l’hora de planificar la fertilització és tenir en compte la possible entrada de nitrogen a través de l’aigua de reg.

En alguns casos, l’aigua de reg pot contenir una quantitat important de nitrogen disponible per als cultius. Aquest nitrogen no s’ha de menysprear, ja que pot suposar una reducció important dels adobs nitrogenats que s’aportin, cosa que directament es traduirà en una disminució dels costos de producció. En certes ocasions, el contingut de nitrogen de les aigües amb què es rega, ja sigui de pous o d’altres orígens, pot arribar a ser suficient per no necessitar cap altre tipus d’adob. D’altres vegades, el contingut de nitrogen aportat per l’aigua de reg suposa una petita quantitat i no representarà una disminució rellevant de les necessitats en fertilització.

Sigui com sigui, i donat que és més fàcil del que sembla fer una estimació de la quantitat de nitrogen aportat amb l’aigua de reg, és important afegir aquesta dada quan es planifica la fertilització i beneficiar-se dels possibles avantatges, tant en l’àmbit econòmic com de sostenibilitat.

 

 

Per conèixer la quantitat de nitrogen que entra al recinte a través de l’aigua de reg necessitem saber dues coses: el volum total d’aigua aportat i la seva concentració de nitrogen expressada en forma de nitrats, que és la més freqüent.

 

Com saber la concentració de nitrogen de l’aigua de reg

La majoria de les comunitats de regants sovint fa anàlisi de qualitat de l’aigua, i moltes d’aquestes, posen la informació a disposició de l’usuari a través de la seva pàgina web. En cas que no es disposi d’aquesta informació o que es vulgui conèixer la concentració de forma particular, hi ha dues vies per a poder-ho fer: agafar una mostra representativa de l’aigua i portar-la a analitzar al laboratori, o fer una estimació de la seva concentració mitjançant tires reactives. Qualsevol d’aquests dos mètodes té un preu molt econòmic comparat amb l’estalvi que pot arribar a tenir pel que fa a l’ús de fertilitzants. En el cas de fer una anàlisi a un laboratori pot suposar una despesa de 15 euros, i si es fa mitjançant tires reactives, el cost pot ser inferior a 1 euro per mostra.

L’altra dada que cal saber és el volum d’aigua total aportat al recinte. Aquest valor es pot mesurar si es disposa d’un comptador a l’entrada del recinte. També es pot conèixer mitjançant l’informe anual de la comunitat de regants o en el cas de regar amb aigua de pou, instal·lant un cabalímetre a la sortida de la bomba. En tot cas, si no es pot mesurar, sempre es pot tenir un valor aproximat utilitzant taules de necessitat hídriques dels cultius.

Un cop es disposa d’aquestes dues dades, només queda calcular la quantitat de nitrogen que s’aplica amb el reg. Una possibilitat és obtenir aquesta dada mitjançant equivalències a taules.

 

 

La nova calculadora de nitrogen, creada per l’Oficina de Fertilització, està dissenyada per a poder entrar les dades de forma molt intuïtiva, i a més a més, permet estimar la quantitat de nitrogen efectiva a la zona de les arrels en funció del sistema de reg, profunditat i tipus de sòl.

 

 

Només cal omplir els camps que estan marcats com a obligatoris i ja es pot fer el càlcul. Al ser una eina en línia es pot utilitzar tantes vegades com es vulgui i sempre es disposarà de la versió més actualitzada.

L’Oficina de Fertilització i Tractament de dejeccions ramaderes és l’instrument per posar a disposició del sector agrícola i ramader la informació i eines necessàries per millorar la gestió de tots els productes amb valor fertilitzant que tenen com a destí final el sòl agrícola.

 

Font: Oficina de Fertilització