ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 12/04/2024  Ruralcat

Processos innovadors en la conservació i seguretat alimentària de la fruita, el tema central de tres activitats demostratives

Diversos centres de recerca de Catalunya estan desenvolupant projectes per anar un pas endavant i demostrar al sector tècniques i processos innovadors que tinguin en compte l’estalvi d’aigua, la preservació i el control de microorganismes patògens tant en fruita fresca com en congelada.

IRTA, UdL i UPC estan desenvolupant 3 activitats demostratives en aquesta línia.

La seguretat alimentària als països desenvolupats es refereix principalment a la garantia d'innocuïtat dels aliments i també al compliment de les condicions relacionades amb la percepció, la confiança, els interessos i les expectatives de la ciutadania.

En aquest sentit, és important considerar la seguretat alimentària en la fruita fresca, ja que tot i que es pot cuinar o conservar, el consum que es fa majoritàriament és en cru. L’absència de tractaments tèrmics abans del consum pot comportar un risc per a la salut del consumidor per la possibilitat que es trobi contaminada amb microorganismes patògens o altres substàncies procedents del llarg de la cadena de producció. A més a més, la fruita tendeix a deteriorar-se  provocant que s’hagi de rebutjar i com a conseqüència, s’incrementa el malbaratament alimentari. Per garantir la innocuïtat alimentària i la conservació, la producció de fruita a Catalunya es neteja i es processa a les centrals fructícoles.

En relació amb la seguretat alimentària i amb la prevenció del deteriorament de la fruita, tres centres de recerca catalans, estan desenvolupant activitats demostratives per anar un pas endavant i mostrar al sector tècniques i processos innovadors que tinguin en compte l’estalvi d’aigua, la preservació i el control de microorganismes patògens, tant en fruita fresca, com en congelada.

El primer dels projectes, “Millora de la gestió de l'aigua de les basses de bolcat de fruita” liderat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaris (IRTA), pretén mostrar com es contamina l’aigua de les basses de neteja on es fa el bolcat dels palots, o contenidors de fruita, procedents del camp, i com fer-ne una gestió sostenible i eficient per tal de reduir al màxim el consum d’aigua, alhora que es garanteix la seva qualitat microbiològica. El que es vol demostrar és la necessitat d’implementar un sistema de filtratge en continu, com a pas previ, per poder allargar la vida útil de l’aigua. I també, en aquestes condicions mostrar com es poden fer servir tècniques desinfectants més òptimes i eficients com són l’ozonització de l’aigua i la tecnologia de nanobombolles, que no deixen residus químics, ni a l’aigua, ni a la fruita i, per tant, més respectuoses amb el medi ambient i amb més garanties de seguretat alimentària.

 

Il·lustració 1: basses de bolcat de palots per a la neteja de la fruita sense el sistema de filtratge, i amb els sistema de filtratge i desinfecció implantat.

 

El segon projecte “Prototipatge del recobriment comestible RP-7 pel control de patògens de transmissió alimentària en maduixa congelada i validació de la seva efectivitat en nabius”, portat a terme per la Universitat de Lleida (UdL), pretén prototipar, valoritzar i transferir un tipus de recobriment a base de pectines anomenat RP-7, dissenyat per minimitzar el risc microbiològic de Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Esteichia coli O157:H7 i norovirus en maduixes i fruits vermells destinats a congelació. La realització d'aquest projecte de demostració pretén ampliar el ventall de possibilitats al sector primari català, que compta amb una maduixa d'elevada qualitat, ferm candidat a la congelació i potenciar el seu consum fora del calendari de collita, dotant a la fruita d'un valor afegit en garantir la seguretat alimentària i la qualitat durant i després de la descongelació.

 

Imatge 2: Maduixes recobertes amb el RP-7

 

L’últim projecte, “Recobriment comestible funcional contra el deteriorament del raïm” pretén demostrar l’ús de la tecnologia Bio2Coat, desenvolupada per investigadors del grup Polyfunctional Polymeric Aterials (Poly2) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es tracta d’un sistema innovador per a la conservació i protecció natural del raïm, sense emprar fitosanitaris ni productes de síntesi, sinó una dissolució funcional a base de compostos naturals de grau alimentari que procedeixen de recursos renovables, la qual crea una barrera contra microorganismes al mateix temps que controla la transpiració del fruit. El funcionament d’aquests recobriments funcionals comestibles es proven, tant en raïm de vinificació, com de taula.

Aquestes activitats demostratives es van iniciar durant el 2021 i finalitzaran durant el 2024. Són finançades pel  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022. L'objecte de l’ajut és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració.

 

Font: DACC