BIOECONOMIA | 23/04/2024  Ruralcat

IMFOREST promourà la bioeconomia forestal i la gestió sostenible dels productes forestals no fusters

El projecte busca diversificar les fonts d'ingressos en les zones rurals a través de l'aprofitament responsable dels recursos forestals i l'impuls de la innovació en sectors clau de l'economia verda.

IMFOREST sorgeix per a impulsar la bioeconomía forestal a través del desenvolupament, la innovació i la gestió sostenible d'aquests productes.

Els productes forestals no fusters (PFNM) agrupen una sèrie de béns i serveis que tenen la característica comuna d'estar arrelats al medi rural i ser presents en tots els ecosistemes forestals espanyols. Resina, suro, plantes aromàtiques i medicinals (PAM), pinyó, bolets, tòfona, castanya i mel, tenen un alt potencial en la creació d'ocupació lligada a la bioeconomia. Segons les últimes dades publicades pel ICIFOR-INIA-CSIC, l'impacte econòmic dels PFNM pot suposar fins a un 75% del valor de la fusta, sent compatibles tots dos tipus d'aprofitaments. Igualment, s'estima en més de 150.000 les ocupacions rurals que es podrien generar a partir dels PFNM.

En aquest context, IMFOREST sorgeix per a impulsar la bioeconomía forestal a través del desenvolupament, la innovació i la gestió sostenible d'aquests productes. Per a això, s'identificarà la potencialitat productiva del conjunt de bioproductes i serveis associats als PFNM, dissenyant eines de gestió sostenible i realitzant projectes innovadors que fagin front a les amenaces associades al canvi climàtic i a l’abandonament rural.

Igualment, aquesta iniciativa treballarà en el desenvolupament d'eines legals i de governança per a generar ocupació verda resilient, promoure el teixit productiu i contribuir a la lluita contra el despoblament. IMFOREST promourà l'enfortiment de capacitats, fomentant la participació i la igualtat de gènere.

Durant el període d'execució, que finalitzarà al desembre de 2025, es duran a terme una sèrie d'accions, incloent-hi la creació de visors en línia, aplicacions de caracterització i seguiment, projectes innovadors i demostratius, així com l'adhesió de superfície productora de PFNM a la Certificació de Gestió Forestal Sostenible PEFC. Més de 800 persones es beneficiaran d'aquest projecte amb el qual es pretén crear noves ocupacions, amb especial atenció a joves menors de 35 anys, dones i persones majors de 45 anys residents en zones rurals.

Amb un impacte que abasta la creació d'ocupació, la difusió de coneixements i la promoció de pràctiques sostenibles, IMFOREST representa un pas significatiu cap a un futur més fort i equitatiu per al món rural i el medi ambient.

 

Socis del projecte

Els dies 3 i 4 d'abril els socis de IMFOREST van celebrar la seva primera reunió presencial en la seu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya situat a Solsona (Lleida), en la qual han posat en comú les accions a desenvolupar durant els pròxims mesos.

El projecte està format pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) soci coordinador, la Fundació Centre de Serveis i Promoció Forestal i de la seva Indústria de Castella i Lleó (CESEFOR), la Confederació d'Organitzacions de Silvicultores d'Espanya (CUS), l'Institut de Ciències Forestals de l'INIA-CSIC, l'Associació Espanyola per a la Sostenibilitat Forestal (PEFC ESPANYA).

 

Font: IMFOREST