REG | 25/04/2024  Ruralcat

Se simplifiquen els plans d'estalvi d'aigua per a usos ramaders i agrícoles a fi d'ajudar el sector a optimitzar la campanya agrària

El pla es pot completar de manera àgil a través d’un senzill full de càlcul que es pot trobar en el Portal de la sequera.

El pagès o la pagesa rebran una resposta automàtica amb el percentatge d’aplicació que serà vàlid.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha simplificat els tràmits per elaborar els plans d’estalvi d’aigua per a usos agrícoles i ramaders (PEA) amb l’objectiu d’ajudar el sector a optimitzar aquesta campanya agrària i ajustar les restriccions que fixa el Pla especial de sequera (PES) per a aquelles explotacions que han fet inversions o han desplegat mesures per a fer un ús més eficient de l’aigua.

El pla, que es concreta en una declaració responsable, es pot completar de manera àgil i ràpida a través d’un senzill full de càlcul, que el sector pot descarregar-se en el Portal de la sequera. Un cop completat, el pagès o la pagesa rebran una resposta automàtica amb el percentatge a fi que la seva aplicació sigui immediata.

En el cas del reg agrícola, en l’escenari d'emergència, la reducció de les restriccions a través de la presentació dels plans d’estalvi està orientada a garantir la supervivència de conreus llenyosos o permanents. En el cas de reg per gravetat amb conduccions a cel obert, la restricció en fase d’emergència és del 80% i es pot reduir fins al 65% si s’acrediten mesures de gestió. Pel que fa als regs per aspersió amb conduccions a pressió, en emergència la reducció pot passar del 40 al 25% en el cas de demostrar l’aplicació de mesures d’estalvi, mentre que en reg localitzat amb conduccions a pressió la disminució pot passar del 15 al 5% en emergència.

Per tant, el pla pren en consideració el tipus de sistema de reg i els mèrits existents a l’activitat per fixar un percentatge de reducció final i uns consums màxims mensuals a partir dels valors recollits a la taula següent, tot disminuint de manera notable els percentatges que figuren al PES:

 

 

En el cas dels usos ramaders, l’objectiu d’aquest ajustament de les restriccions es fixa en compliment de la Llei de benestar animal i per garantir la supervivència dels animals presents en l’explotació, tenint present el tipus d’explotació i de bestiar i el moment concret de la cria.

En el cas que l’explotació ramadera acrediti tots els mèrits del pla d’estalvi, podrà aplicar unes reduccions màximes, tal com descriu la taula següent:

 

 

Font: DACC

Informació relacionada