DOSSIER TÈCNIC | 26/04/2024  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 128: “El Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura: una eina per a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya”

Aquest monogràfic se centra en el Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA), un instrument que ha de contribuir a mantenir una pesca i aqüicultura sostenibles des dels vessants ambiental, social i econòmic.

Dossier Tècnic nº 128: “El Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura: una eina per a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya”.

El Dossier Tècnic nº 128: “El Fons Europeu Marítim de Pesca i d’Aqüicultura: una eina per a la implementació de l’Agenda Marítima de Catalunya” tracta sobre aquest instrument que ha de permetre implementar la Política Pesquera Comuna, la Política Marítima Integrada, els objectius ambientals i de mitigació i adaptació al canvi climàtic a la Unió Europea.

L’aplicació a Catalunya del FEMPA està alineada amb l’Agenda Marítima del País. Catalunya també disposa de l’Estratègia Marítima de Catalunya (EMC), que treballa amb l’objectiu de desenvolupar el potencial de l’economia blava del país assegurant l’equilibri ambiental, social i territorial; l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICAT-MAR), que permet la recollida de dades, avaluació i difusió del coneixement oceanogràfic; i, els Grups d’Acció Local Pesquers (GALP), implementats a tot el litoral pesquer català.

En aquesta línia, en l’execució del FEMPA (2021-2027) es prioritzaran un seguit d’accions: el relleu generacional; la descarbonització; les compensacions per garantir la competitivitat del sector primari; la modernització i adaptació de l’activitat primària cap a la sostenibilitat; la diversificació de la producció; la promoció del consum dels productes pesquers de proximitat i la modernització i innovació en la indústria de transformació de productes pesquers, cercant la garantia d’abastament alimentari de proteïna blava; i, la constitució de les Organitzacions de Productors/res Pesquers/res.

En aquest dossier tècnic, s’aborden tots aquests punts mitjançant diversos articles tècnics que expliquen el tancament del període 2014-2020 del Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) i el període 2021-2027 del FEMPA.

A més a més, al final del document, també es pot localitzar una entrevista a Toni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, on afirma que “el FEMPA ha de garantir la cohesió de les comunitats pesqueres i la consolidació de l’economia blava en el marc de l’EMC".

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

 

Font: DACC