RAMADERIA | 02/05/2024  Ruralcat

Aprovat el Pla Estratègic de la ramaderia extensiva a Catalunya 2024 - 2030

Els eixos d’actuació són la producció ramadera sostenible; la cadena de valor; la gestió del territori; participació i governança; valorització; i, la comunicació, promoció i generació de coneixement i innovació.

El paper de la ramaderia extensiva i semiextensiva en la gestió del territori és clau per la mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat i el sòl i l’aprofitament sostenible de l’aigua i dels recursos.

El Govern ha aprovat el Pla Estratègic de la ramaderia extensiva a Catalunya 2024 – 2030, un document on es concreten 6 eixos d’actuació, 69 mesures i una proposta de 174 accions diferents, per fer front als desafiaments de futur d’aquest àmbit. Vol ser un document viu del qual, amb la col·laboració del sector ramader extensiu de Catalunya, es pugui fer el seguiment i l’actualització segons les necessitats. El paper de la ramaderia extensiva i semiextensiva en la gestió del territori és clau per l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la protecció del sòl davant l’erosió i l’aprofitament sostenible de l’aigua i dels recursos.

Els pilars d’actuació del pla són: la producció ramadera sostenible; la cadena de valor; la gestió del territori; participació i governança; valorització; i, la comunicació, promoció i generació de coneixement i innovació. En aquest sentit, els eixos pivoten sobre la necessitat de desenvolupar un model productiu extensiu de la ramaderia que sigui sostenible, tant en l’àmbit econòmic com social i ambiental. A tall d’exemple, pel que fa a les accions previstes i que ja s’estan treballant, destaquen les actuacions següents: contractació del servei de pastura per a la prevenció d’incendis; creació d’una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat; establiment d’una línia d’ajuts per als ens locals per a la recuperació de pastures i adquisició i manteniment d’instal·lacions i mitjans de contenció dels animals; o, creació d’un grup de treball específic sobre Ramaderia Extensiva i la PAC per poder fer una avaluació constant dels impactes de les ajudes i treballar propostes per al nou període.

 

El procediment de treball per elaborar el pla

Des del 2021, i a iniciativa de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es va engegar un procés participatiu per a l’elaboració i posada en marxa del Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya (PEREC). La finalitat ha estat avaluar la delicada situació de la ramaderia extensiva que viu Catalunya, i els reptes als quals s’enfronta per mantenir la seva viabilitat socioeconòmica, així com per establir línies d'acció que permetin treballar en la superació dels problemes diversos i complexos relacionats amb aquesta activitat.

Així doncs, gràcies a una sessió de contrast de diagnòstic i a sessions territorials que es van realitzar el 2021, es va poder confrontar i completar la diagnosi i la DAFO. D’aquí es van concloure els principals reptes que afronta el sector i als quals s’havia de donar resposta amb aquest Pla. Per altra banda, les línies estratègiques de treball s’han redefinit i completat a través de les sessions territorials i les sessions per eixos, tenint en compte la visió i les aportacions de tots els sectors que hi han participat: un total de 247 persones.

 

Font: DACC