REG | 07/05/2024  Ruralcat

Estratègies innovadores per afrontar els reptes hídrics en l'agricultura del Baix Llobregat

Aquest va ser el punt central de la jornada tècnica sobre Gestió de la Salinitat en l'Agricultura: Experiències i Coneixements Compartits al Baix Llobregat.

Experts van compartir estratègies innovadores per afrontar els reptes hídrics en l'agricultura del Baix Llobregat.

El 3 d’abril passat, l’Oficina del Regant, en col·laboració amb l’Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura de Cabrils, va organitzar una jornada a Can Comas, dins del Parc Agrari del Baix Llobregat, per intercanviar experiències i coneixements amb experts en la gestió de la salinitat en l’agricultura. Es va abordar aquest tema, tant en relació amb els cultius hortícoles, com amb els llenyosos. La Sra. Montse Romero, cap de l’oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), va donar la benvinguda als assistents, destacant la qualitat dels ponents i expressant el desig que les seves experiències i coneixements poguessin beneficiar els productors del Baix Llobregat en la defensa de les seves produccions agrícoles.

La primera intervenció va ser a càrrec del professor Jose Javier Cancela, de la Universitat de Santiago de Compostela, qui va presentar el projecte I-Rewater. Aquest projecte pretén analitzar l’estat actual dels recursos hídrics a l’espai SUDOE, fent especial èmfasi en l’ús d’aigües regenerades en l’agricultura de regadiu i els seus efectes en la producció i qualitat dels cultius. El seu objectiu és fomentar la resiliència i la seguretat de les aigües, establir una estratègia transnacional per incorporar l’ús d’aigües regenerades al regadiu i desenvolupar una plataforma de recursos (HUB-I-REWATER) que inclogui un sistema d’ajuda a la presa de decisions per al maneig eficient i sostenible de diferents fonts d’aigua pel reg.

Seguidament, el Sr. Benito Salvatierra, tècnic especialista de l’IFAPA, va exposar les problemàtiques i reptes que enfronta el regadiu andalús, així com els esforços per millorar la seva sostenibilitat mitjançant l’experimentació i l’ús de tècniques i tecnologies per augmentar la productivitat i eficiència en l’ús de l’aigua i els fertilitzants, inclosa la integració de recursos hídrics no convencionals.

En la següent presentació, el Sr. Joan Girona, investigador de l’IRTA, va explicar de manera clara i entenedora, com és la resposta de les plantes als continguts de sals presents en les aigües de reg, responent els dubtes dels assistents sobre com gestionar adequadament l’aigua sense perjudicar els cultius.

Finalment, el Sr. Francisco Pedrero, científic del departament de recursos hídrics del CEBAS-CSIC, va presentar les seves experiències i resultats de nombrosos projectes d’èxit en la reutilització planificada d’aigües regenerades. En els seus comentaris, va ressaltar la importància de prendre un enfocament multidisciplinari mitjançant una metodologia integrada. Va subratllar la necessitat d'adoptar noves estratègies per descriure i quantificar les interaccions de l'ús d'aigua regenerada en el reg de diferents cultius, amb l’objectiu d'aconseguir una millor comprensió dels seus efectes a curt i llarg termini. També va fer notar que aquest desafiament és crucial per promoure l'expansió del reciclatge d'aigua per a fins agrícoles, assegurant la sostenibilitat agrícola i la seguretat pública.

Per complementar aquesta presentació, es va compartir l’exemple de la comunitat de regants de Campotejar. La intervenció del Sr. Pedro Antonio Gomariz, secretari d'aquesta comunitat, va captar l’interès dels assistents. Va compartir la seva experiència en la gestió diària d’unes 4.000 hectàrees de fruiters (un 50% de cítrics) entre prop de 1.000 comuners, on la dotació d’aigua disponible pot variar de 2.000 a 4.000 m3 per hectàrea. En una bassa de regulació, barregen aigua de concessió del transvasament Tajo-Segura, aigua recollida en el territori per pluges i també volums d’aigua dessalinitzada i regenerada. Els principals reptes als quals s’enfronten, a més de la dificultat de disposar de la dotació d’aigua, inclouen el subministrament d’aigua de la millor qualitat possible amb costos energètics assumibles. Aquesta barreja d’aigües l’aconsegueixen amb èxit mitjançant una oxigenació de l’aigua amb bombolles.

Les presentacions dels diferents ponents varen ser gravades i es poden visualitzar a RuralCatOficina del Regant.

 

Font: Oficina del Regant

Informació relacionada