FORESTAL | 09/05/2024  Ruralcat

Es posa en marxa un servei públic de ramats per fer tasques de prevenció d'incendis i conservació d'espais naturals protegits

L’actuació neix a partir d’un pla pilot que forma part del Pla estratègic de ramaderia extensiva de Catalunya 2024-2030 i del Pla d’acció de l’Estratègia Esnatura.

Només es desenvoluparà en zones estratègiques.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha desplegat un servei de ramats amb la finalitat exclusiva de manteniment de zones estratègiques per a la prevenció d'incendis i, alhora, garantir la conservació d’espais naturals protegits. El projecte, que neix a partir d’un pla pilot, forma part del Pla estratègic de ramaderia extensiva de Catalunya 2024-2030 (PEREC) i del Pla d’acció de l’Estratègia del Patrimoni Natural que estima un potencial de 515 explotacions ramaderes i una superfície d’unes 20.107 ha arreu del país.

Actualment, ja s’han desplegat un total de cinc ramaders que cobreixen una superfície total de 150 hectàrees en quatre zones pilot: les Gavarres, Muntanya Gran del Montgrí i Serra de Prades (Rojals i Capafons). El DACC considera aquest servei una línia estratègica per al foment dels serveis ambientals que genera la ramaderia extensiva.

Amb l’objectiu de facilitar i agilitar els tràmits, els pastors i les pastores que vulguin formar part d’aquesta proposta disposaran d’un servei tècnic d’assessorament i acompanyament al ramader per a la licitació i el seguiment de la seva activitat amb la finalitat de garantir una certificació favorable.

La fórmula de contractació que es proposa és per cinc anys, amb certificació anual, a fi de determinar el grau d’assoliment dels objectius. L’import màxim del pagament està calculat fins a 400 €/ha segons la qualitat de la pastura i la complexitat de gestió.

L’elegibilitat de les zones potencials s’ha basat en dos criteris: l’interès per a la gestió del risc d’incendis i l’interès per a la conservació de la biodiversitat, especialment espais oberts en zones forestals. En aquest sentit, la superfície potencial elegible per a la prevenció d’incendis forestals és de 174.547 ha. Aquesta superfície inclou tant zones forestals actualment gestionades, i, per tant, actualment disponibles per acollir el bestiar per al seu manteniment, com altres zones planificades que encara no han estat gestionades, on, per tant, la pastura requeriria treballs previs de condicionament de l’estructura de la vegetació que faciliti el trànsit dels animals i augmenti l’oferta farratgera, que bàsicament serà rebrot i herba.

Aquest és un projecte transversal que ha impulsat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de la direccions generals d’Agricultura i Ramaderia, de  Polítiques Ambientals i Medi Natural i de Boscos i Gestió del Medi, conjuntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i l’assessorament de la Fundació Pau Costa. Aquest treball holístic permet a aquest projecte abordar les necessitats del sector primari i, alhora, donar resposta a la necessària gestió del bosc des d’un punt de vista de prevenció d’incendis però també de conservació ambiental, i demostra que quan es planteja correctament un projecte pot donar resposta a múltiples necessitats de la societat.

 

Font: DACC