BIOECONOMIA | 13/05/2024  Ruralcat

En marxa els projectes pilot del programa Paisatges Resilients

És una iniciativa pionera per afrontar reptes com són l’increment del risc d’incendi, la pèrdua de biodiversitat o la pèrdua d’activitats productives de base local des d’una visió transversal.

Foto: Míriam González.

Els paisatges agroforestals de Catalunya han canviat molt al llarg de les darreres dècades, per factors socioeconòmics que han portat a l’abandonament de pastures i conreus i al creixement de la superfície forestal no gestionada, entre d’altres. Tots aquests fenòmens, units als efectes del canvi climàtic, han generat reptes, com ara l’increment del risc d’incendi, la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua d’activitats productives de base local, etc., que estan interrelacionats i que s’entenen millor si s’aborden des d’una visió transversal i tenint en compte el coneixement científic i tècnic.

El programa Paisatges agroforestals resilients és una iniciativa pionera del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), que pretén impulsar una nova manera d’afrontar aquests reptes basada en la col·laboració entre tots els implicats, tant administracions com sectors productius, associacions, experts i ciutadans. El programa està alineat amb l’Estratègia RIS3CAT 2030, que aposta per la recerca i la innovació transformativa.

En una primera fase, el programa s’implementa a partir de cinc projectes pilot arreu del territori, el primer dels quals es va portar a terme l’any passat al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà. Aquest 2024 s’han posat en marxa tres nous projectes pilots, a les Terres de l’Ebre, a la vall de Camprodon del Ripollès i la vall de Carme a l’Anoia, i se’n preveu un cinquè a la Cerdanya, que s’iniciarà el segon semestre d’aquest any.

Un dels objectius principals del programa Paisatges resilients és generar una visió compartida del territori entre tots els actors implicats i impulsar actuacions transformadores, dirigides a configurar paisatges multifuncionals i més adaptats al canvi climàtic i al canvi global. També té com a objectiu ajudar a generar i consolidar teixit socioeconòmic local, donant suport a projectes d’ajuda mútua i de l’economia social i solidària en l’àmbit de la bioeconomia i la conservació de la natura. El programa compta amb el suport tècnic i científic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), que analitza les tendències actuals i futures del paisatge de cada territori pilot, la provisió de serveis ecosistèmics en diferents escenaris i proposa actuacions i criteris de gestió forestal. Tota aquesta informació serveix de base per als treballs i debats, en què participen, tant tècnics de les administracions sectorials i territorials com agents econòmics i socials de cada àmbit del pilot, que intercanvien informació i fan propostes sobre quin paisatge volen per al seu territori.

El resultat del procés és la identificació d’unes actuacions -de gestió forestal, de millora d’ecosistemes, de prevenció d’incendis, recuperació de pastures, etc.- que es consensuen entre tots els actors i es prioritzen en funció de la seva importància i per la capacitat de generar sinergies entre els diferents objectius del projecte. Els quatre primers projectes pilot compten amb finançament dels fons Next Generation EU per a la implementació d’actuacions.

De cara al 2025, el DACC vol reforçar aquest programa i donar suport a més iniciatives del territori per gestionar el mateix entorn en la línia dels projectes pilot. Per fer-ho, està prevista una convocatòria d’ajuts que aniran destinats a grups d’entitats i associacions que vulguin promoure processos de cooperació entre ells per generar paisatges resilients arreu de Catalunya.

 

Font: DACC