AJUTS | 28/11/2019  Ruralcat

Més de 395 milions d’euros en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya

Aquesta xifra, que creix en cinc milions d’euros respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha concedit l’any 2018 al sector agrari, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna a Catalunya, més de 395 milions d’euros. Aquesta xifra, que creix en cinc milions d’euros respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català

D’aquesta inversió, 273,3 M€ corresponen a ajuts directes de la PAC pagats, és a dir, ajuts de l’anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l’import, 122,7 M€, corresponen als ajuts del segon pilar, concedits en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, adreçats a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat de les explotacions agràries i la dinamització de l’economia rural. 

 En relació amb el segon pilar, corresponent al Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, val a dir que és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb una atenció especial a la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal. El pressupost total d’aquest Programa és de 810 M€ i l’execució actual se situa en un 44,28%, amb la qual cosa se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea.

 Així, en el marc d’aquest Programa, durant la campanya 2018 s’han donat ajuts a la gestió forestal per un import de 8,4 M€.

D’altra banda, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions i el relleu generacional del sector, l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es, des de la convocatòria de 2015 fins a la de 2018, ha afavorit la instal·lació de 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 M€ .

Trobareu més informació al web del DARP: impacte econòmic PAC

Font: DARP

El més llegit

Es publica la distribució general de la superfície de Catalunya de 2019

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de juliol

Es publiquen les dades de superfícies municipals de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2019