AJUTS | 26/03/2020  Ruralcat

Ampliació del termini de convocatòria dels ajuts dels plans de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2020-21

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es pot presentar fins als 15 dies naturals posteriors a la suspensió de l’estat d’alarma.

El Departament d’Agricultura va publicar la convocatòria dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a la campanya 2020-2021. Degut a la situació excepcional ocasionada pel Covid-19, és necessari efectuar una ampliació de termini.

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 està previst que es  prorrogui  i es pugui presentar fins als 15 dies naturals posteriors a la suspensió de l’estat d’alarma.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 72.532.000 euros anuals per al període 2019-2023.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: RuralCat

El més llegit

Es publica la distribució general de la superfície de Catalunya de 2019

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de juliol

Es publiquen les dades de superfícies municipals de tots els conreus de Catalunya de la campanya 2019