FORESTAL | 03/01/2021  Ruralcat

L’Agenda forestal 2020 – 2025 crea un espai de diàleg amb els principals agents del sector forestal

El passat mes de desembre es va presentar l’Agenda forestal 2020-2025, un full de ruta acordat amb el sector per valoritzar el bosc i tractar conjuntament la situació estructural i les mesures que n’han de garantir el futur.

fusta

El sector forestal primari representa el 0,06% del PIB de Catalunya

L’objectiu de l’Agenda forestal és determinar el full de ruta de les polítiques forestals a Catalunya i crear un punt de partida comú per al futur del sector amb tots els agents implicats.

L’elaboració de l’Agenda s‘ha realitzat en base a reunions amb el sector primari forestal, representat per representants de la propietat, representants de les empreses i indústries forestals, membres tècnics i de l’Administració, entre els quals hi figura el mateix Departament d’Agricultura, el Centre de la Propietat Forestal i Forestal Catalana, SA.

El full de ruta establert pretén situar el sector forestal com a referent ambiental capaç de mantenir un entorn productiu de qualitat, un paisatge característic i una estructura social i econòmica viva. També ha de contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones i la vitalitat dels ecosistemes forestals i la biodiversitat. Això, sempre de manera conjunta amb el sector i amb la complicitat de la ciutadania per potenciar la bioeconomia i impulsar un model econòmic viable que garanteixi la rendibilitat dels treballs silvícoles i l’estabilitat del sector.

En el marc de l’Agenda s’han establert vuit mesures sobre les quals s’han definit un seguit d’accions per ser executades o iniciades en el període 2020-2025. Entre aquestes mesures, destaquen la millora de la governança i la restructuració administrativa, la formació tècnica i de seguretat o la comunicació, divulgació i coneixement sobre el sector i la seva gestió; la diversificació dels usos industrials de la fusta, i mesures referents a l’agrupació de la propietat, l’ordenació del marc jurídic i els productes secundaris estratègics i el desenvolupament i coordinació de les accions envers els béns i serveis ambientals.

El seguiment de l’Agenda forestal es realitzarà en el marc de la Taula Intersectorial Forestal, que es constituirà de nou com a òrgan que participa en l’elaboració de la política forestal, la catalogació, la normalització i l'estandardització dels productes forestals i dels béns d’equip i coordina les possibilitats de producció forestal amb les necessitats industrials. Aquest serà, doncs, l’espai on es discuteixin els temes de més interès i l’orientació de la política forestal del país per proposar conjuntament línies de foment, de millora i d’experimentació en el sector forestal i en les indústries derivades.

Cal destacar que el sector forestal primari representa el 0,06% del PIB de Catalunya. Però, si ho estenem al conjunt de les activitats econòmiques incloses en la cadena forestal, el PIB del sector forestal global abasta l’1,6% català.

A més, s’estima que el sector de la silvicultura i de la indústria de la fusta i el suro ocupa unes 14.000 persones a Catalunya, principalment en les zones rurals. A banda d’això, també cal incloure en l’economia del sector els serveis de recreació i turisme que ens aporten i que proporcionen dinamisme al món rural i noves oportunitats de negoci. S’estima que dos milions de persones a l’any visiten boscos amb alguna figura de protecció. Això representa un impacte econòmic de 70 milions d’euros en aquests boscos i es calcula que representaria un impacte de 350 milions d’euros en la totalitat de la superfície arbrada.

Font: DARP

Informació relacionada

El més llegit

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya