PESCA | 19/01/2021  Ruralcat

El DARP publica una guia d’espècies de pesca recreativa a la costa catalana per fomentar una pràctica responsable

Aquesta guia de butxaca pretén ser una eina útil per facilitar la identificació i la comparació d’algunes espècies i conèixer més sobre el seu estat actual. S'estima que a Catalunya hi ha prop de 54.000 pescadors recreatius marins.

Pescador de surfcàsting des de peu de platja/roca

Pescador de surfcàsting des de peu de platja/roca (Font: DARP)

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat la guia La pesca recreativa  la costa catalana. Guia d’espècies que aporta informació sobre seves les principals característiques biològiques, ecològiques i legals. La guia també vol promoure uns hàbits de pesca responsables i sostenibles en benefici de tothom.

D’acord amb l’estudi de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) publicat l’any 2020, s’estima que hi ha a Catalunya prop de 54.000 pescadors recreatius marins que practiquen com a mínim una de les tres modalitats, sigui la pesca des de costa, embarcació o la submarina.

La publicació inclou un llistat d’algunes de les 65 espècies, tenint en compte les tres modalitats de pesca i el seu estat de vulnerabilitat, obtingudes gràcies als resultats de les enquestes realitzades als practicants de l’activitat a Catalunya, recollits a l’estudi d’ICATMAR, juntament amb l’assessorament de practicants experts en la matèria.

La guia presenta els noms comuns en català, castellà, anglès i francès; la modalitat amb què se solen pescar, la talla mínima legal  i la de primera maduresa, els períodes i pics de reproducció, el rang de profunditats on viu l’espècie, l’hàbitat on se sol trobar l’espècie, períodes de veda de les garotes i la sèpia, i una escala aproximada per tenir una estimació de la mida estàndard de cada espècie. A més, per millorar el coneixement que es té sobre l’estat de les espècies, s’incorpora el concepte de vulnerabilitat, que inclou les espècies amb un creixement lent i una longevitat elevada, o bé amb un potencial reproductor baix, o bé per estar incloses en els convenis internacionals de protecció de la biodiversitat, i sobre les quals cal tenir una conscienciació especial. És essencial respectar les talles mínimes i no capturar juvenils i espècies vulnerables i protegides.

En l’elaboració d’aquesta guia s’ha comptat amb la col·laboració i l’assessorament científic d’ICATMAR, practicants i investigadors experts.

La pesca marítima recreativa és una activitat que es duu a terme per afició, plaer o esport i té una llarga tradició a les zones litorals del Mediterrani, amb un important impacte socioeconòmic. Aquesta activitat és la que agrupa actualment un major nombre de practicants entre totes les activitats marítimes recreatives.

Font: DARP

Informació relacionada

El més llegit

La Comissió Europea publica el seu pla per impulsar la producció ecològica

El projecte POCTEFA Tr3s local ha engegat una trentena d’iniciatives de suport als productors de Venda de proximitat

El DARP estableix els períodes hàbils de caça i vedes especials per a la temporada 2021-2021 a tot Catalunya