AJUTS | 30/10/2003  Ruralcat

El DARP fa efectiu l¿abonament del 50% dels ajuts per a conreus herbacis derivats de la PAC

El Departament d¿Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) farà efectiu avui als productors un avançament del 50 % del pagament de l¿ajut a superfícies per a cereals, oleaginoses, proteaginoses, lli, cànem i retirada derivats de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquests ajuts representen un total de 36.439.205,04 euros i en són beneficiaris 21.543 productors catalans

La sequera i les condicions climàtiques excepcionals de l¿any 2003 han provocat una reducció dels rendiments de les collites de conreus herbacis en determinades zones. Per fer front a les dificultats financeres que poden afectar als productor, el DARP fa efectius aquests pagaments. Aquest avançament ha estat autoritzat pel Reglament número 1577/2003 de la Comissió. Entre finals de novembre i desembre es pagarà el saldo d¿aquests ajuts i la totalitat del pagament de l¿import de arròs i lleguminoses gra, que no han estat inclosos a la bestreta. Aquest ajuts representen un total de 36.439.205,04 euros ( 6.062.973.569 PTA) i en són beneficiaris 21.543 productors catalans, dels quals un 58 % corresponen a les comarques de Lleida, un 21 % a les de Barcelona, un 16 % a les de Girona, un 4 % a les de Tarragona i poc menys d¿un 1 % a les de Terres de l¿Ebre. Podeu veure més detalls en el quadre annex.