NORMATIVA UE | 28/10/2003  Ruralcat

La UE aprovarà una nova normativa amb requisits més estrictes per comercialitzar els ous

El Consell de Ministres d¿Agricultura aprovarà el 17 de novembre una nova normativa amb requisits més estrictes per a la comercialització d¿ous. La norma entrarà en vigor el gener de 2004, exceptuant els ous venuts pels petits productors a mercats públics locals, pels quals començarà a aplicar-se el dia 1 de juliol de 2005.

La normativa ha estat consensuada aquesta setmana pel Comitè Especial d¿Agricultura (organisme preparatori del Consell) i inclou mesures d¿identificació pels ous i el seu marcatge amb nous codis. El text inclou diverses modificacions en relació a una proposta inicial de la Comissió Europea, que recull les peticions d¿alguns països de la UE. Els Quinze aprovaran el marcatge dels ous amb un número que permeti identificar, a més a més de la data de caducitat, el productor i el tipus de producció, pels ous de categoria a i pels ¿ous netejats¿. Els ous que no compleixin els requisits dels dos tipus anteriors es consideraran ¿Categoria B¿ i es destinaran a les indústries alimentàries o a empreses no alimentàries; el seu envàs durà una marca que expressi el seu destí. La reglamentació preveu que els ous que es venguin al detall es presentin en diferents categories segons la seva qualitat, pes, i el mode de producció, ¿de forma visible i per a que no hi hagi confusió possible per al consumidor¿. Els ous que es venen a granel s¿exposaran en els punts de venda amb informacions suplementàries com el nombre d¿identificació del centre que ha classificat el producte o si són importats, el país d¿origen. La nova normativa inclou la possibilitat de que els centres d¿envasat on s¿hagin netejat els ous abans del juny de 2003 puguin vendre¿ls en tots els mercats comunitaris on els Estats membres han donat la seva autorització; aquests ous es classifiquen com ¿rentats¿. També s¿autoritza l¿exportació d¿ous refrigerats cap a les colònies franceses d¿ultramar, tenint en compte que fan falta més de 21 dies per transportar el producte a aquests territoris.