DIVULGACIÓ | 26/10/2003  Ruralcat

Jornada tècnica sobre l¿energia a l¿agricultura

El dimarts 28 d¿octubre té lloc a Girona una jornada tècnica sobre l¿energia a l¿agricultura. El seu objectiu és debatre sobre la importància de l¿energia com a factor de competitivitat en el sector agrari i les possibilitats que obre l¿aplicació d¿energies renovables a les zones rurals.

Després de la inauguració, a càrrec del president de la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d¿Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, Josep Mª Poch Ymbert, i del cap d'Àrea d'Energies Renovables de l'Institut Català d'Energia, Salvador Salat i Mardaras, la jornada s¿obrirà amb una primera sessió temàtica amb el tema L¿energia com a factor de competitivitat en el sector agrari. En aquesta primera part de la jornada, es tractaran aspectes com La compra d'energia al lliure mercat o L¿electrificació rural. A continuació començarà la segona sessió temàtica amb el títol L¿energia: un nou conreu per al sector agrari. En aquest bloc es discutiran temes com Les noves possibilitats de producció d¿energies renovables a les zones rurals, L'explotació forestal per a la producció d'energia, i La digestió anaeròbia com a eina de gestió de les dejeccions ramaderes i per a la producció d'energia. La jornada es tancarà amb una taula debat i una exposició de reflexions. La Jornada tècnica sobre l¿energia a l¿agricultura tindrà per escenari la sala d¿actes del Palau de Fires de Fira de Girona (Pg. de la Devesa 34-36, Girona), i està organitzada pel Col·legi Oficial d¿Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (COETAC) i per l¿Institut Català d¿Energia. Les inscripcions són gratuïtes, però cal confirmar l¿assistència adreçant-se a la demarcació territorial del COETAC a Girona (Telèfon 972-24 00 47; girona@coetagricoles-cat.es).