INVESTIGACIÓ | 28/09/2003  Ruralcat

L¿IRTA i el Ministeri d'Agricultura signaran un conveni per a l¿anàlisi de noves varietats vegetals

L¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) subscriuran un conveni per a la realització d'assajos d'identificació de rosa i clavell. Per a la realització d¿aquest conveni, el MAPA aportarà una quantitat total de 72.122 euros.

Foto: MAPA

Un grup de treball analitza diverses varietats vegetals. Foto: MAPA

Aquest és un dels set Acords pels quals s'autoritza la subscripció i convalidació de despeses derivades de Convenis entre el MAPA i diverses entitats i organismes de les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Galícia i València, així com amb la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), per un valor global de 982.117,88 euros, per a la realització dels treballs relacionats amb els exàmens tècnics per al registre de varietats vegetals El MAPA té entre les seves competències, a través de l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV), el registre i reconeixement de varietats protegides i de varietats comercials de llavors i plantes de viver, pel que requereix realitzar els exàmens tècnics pertinents per a garantir les característiques de les mateixes, en comparació d'una col·lecció de referència, amb l'objecte d'aprovar o denegar la inscripció de noves varietats. Tenint en compte que la realització d'aquests exàmens tècnics exigeixen ubicacions amb condicions agroclimàtiques adequades, així com mitjans materials i humans, es fa necessari encomanar la gestió per a la realització d'aquests treballs als departaments que compten amb la infraestructura suficient per a desenvolupar-los. Els treballs encomanats corresponen als exercicis pressupostaris de 2003 a 2005 i els convenis se subscriuran entre el MAPA i els següents departaments: C.A. ANDALUSIA Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Junta d'Andalusia. Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de maduixa, de susceptibilitat a malalties en cereals i la susceptibilitat a ¿jopo¿ en girasol, aportant el MAPA un total de 64.132,34 euros. C.A. ARAGÓ Departament d'Agricultura i Alimentació de la Diputació General d'Aragó. Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de fruiters d'os i pepita, aportant el MAPA un total de 135.310,00 euros. C.A. CATALUNYA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de rosa i clavell, aportant el MAPA un total de 72.122 euros. C.A. GALÍCIA Conselleria de Política Agroalimentària i Desenvolupament Rural de la Xunta de Galícia. Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de ray-grass anglès i dactilo, aportant el MAPA un total de 35.410 euros. C.A. VALÈNCIA Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de cítrics, aportant el MAPA un total de 83.377 euros. UPM Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de vinya, aportant el MAPA un total de 82.151,50 euros. CSIC Els treballs consistiran en la realització d'assajos d'identificació de fruiters d'os, pepita i ray-grass italià, assajos de valor agronòmic d'espècies farratgeres i assajos de susceptibilitat a mildiu en girasol. Per altra banda, també realitzarà les anàlisis d'identificació i quantificació de la possible presència adventícia de llavors genèticament modificades en lots de llavors convencionals, aportant el MAPA un total de 509.615,04 euros. Podeu veure en el document adjunt un quadre amb les dades de l¿aportació del MAPA.