SANITAT ANIMAL | 28/09/2003  Ruralcat

La UE aprova una nova legislació per a la lluita contra la febre aftosa

El Consell de ministres d¿Agricultura ha adoptat avui una nova legislació sobre les normes comunitàries de lluita contra les epizooties de febre aftosa. La directiva estableix mesures detallades que permeten combatre i eradicar ràpidament la malaltia, i descriu els procediments que permeten recuperar la situació d¿¿indemne de febre aftosa i d¿infecció sense vacunació¿, crucial pels intercanvis comercials.

Les accions de lluita es completen amb mesures per a garantir un alt nivell de preparació per fer front a la malaltia. La Comissió es vol atribuir un paper clau en la gestió de les epidèmies, en col·laboració amb els Estats membres. Encara que no representa cap perill per a l¿home, l¿aparició d¿aquesta malaltia viral extremadament contagiosa entre el bestiar té grans repercusions econòmiques i psicosocials sobre les economies nacionals i rurals de la UE. La directiva entra en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Els Estats membres s¿hauran d¿ajustar a les seves disposicions fins el 30 de juny de 2004 com a molt tard. David Byrne, el comissari encarregat de la sanitat i la protecció dels consumidors, s¿ha mostrat satisfet per l¿adopció de la directiva per part del Consell: ¿Les epidèmies de febre aftosa als Estats membres tenen una incidència sobre la UE en el seu conjunt, como vam poder observar el 2001. La nova legislació té per objectiu mantenir un estatut ¿indemne de febre aftosa¿ (o recobrar-lo ràpidament, en cas d¿epizootia), que revesteix una importància primordial pels intercanvis d¿ainmals i de productes d¿origen animal. La vacunació d¿urgència no representa un darrer recurs, sinó que es situa en el primer pla de mesures de lluita. La nova legislació constitueix una veritable reforma¿. La nova directiva, que reflecteix les experiències extretes de l¿epidèmia de 2001, ha estat fortament defensada pel Parlament europeu, el Comitè de les regions i el Comitè econòmic i social europeu. Podeu trobar més informació en el document adjunt.