PUBLICACIONS DE LA UE | 25/09/2003  Ruralcat

La UE edita el segon informe trimestral de 2003 sobre preus agrícoles als mercats europeus

La Comissió Europea acaba de presentar l¿informe ¿Mercados Agrícolas ¿ Precios¿, corresponent al segon trimestre de l'any. Aquesta publicació recull dades relatives als preus contractats en els diferents mercats de la Unió Europea durant el període comprés entre l¿1 d¿abril de 2003 i el 30 de juny de 2003.

Foto: Mediateca CE

¿Mercados Agrícolas ¿ Precios¿ es basa en la informació reunida pels serveis de la Direcció General d¿Agricultura, en el marc de l¿aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC). Les dades incloses a l¿informe es refereixen als següents productes: cereals, arròs, oli d¿oliva, porcí, ous, aviram, boví, llet i productes lactis i oví. Al llarg de l¿any estan previstes cinc publicacions: quatre informes trimestrals i un document anual consolidat. ¿Mercados Agrarios ¿ Precios¿, de 46 pàgines, es pot descarregar en format PDF en el document annex.