AJUTS | 13/03/2003  Ruralcat

El 28 de març, nova data límit per demanar alguns dels ajuts associats a la Declaració Única Agrària

El termini de presentació de sol·licituds d¿alguns dels ajuts associats a la Declaració Única Agrària (DUN) es perllonga fins el 28 de març de 2003. En concret, es tracta dels ajuts per superfície a determinats productes agrícoles, de les primes ramaderes de vaquí (pagament per extensificació i prima en benefici dels productors que mantenen vaques alletants) i de les primes ramaderes d¿oví i cabrum, i de les indemnitzacions compensatòries en determinades zones desfavorides.

En un principi, el dia límit per a sol·licitar aquests ajuts, corresponents a la campanya 2003/2004, estava fixat en el 14 de març. L¿ampliació s¿ha produït després de la publicació al Butlletí Oficial de l¿Estat (BOE) del passat 12 de març de l¿Ordre APA/529/2003, de 10 de març, per la qual es prorrogava el termini de presentació de les sol·licituds d¿ajudes per a superfície a determinats productes agrícoles; de primes ramaderes de vaquí i oví i cabrum, i d¿indemnització compensatòria en determinades zones desfavorides. El mes de gener d¿enguany es va tornar a posar en marxa la Declaració Única Agrària i el sistema de gestió de sol·licituds d¿ajuts associats. La DUN consisteix en la declaració anual de totes les superfícies que conrea el titular d¿una explotació: conreus (herbacis i llenyosos) i pastures. En aquesta declaració cal especificar clarament la identificació cadastral de les finques (municipi, polígon, parcel·la, subparcel·la), la superfície utilitzada i el conreu o ús sobre aquesta superfície, la titularitat i els compromisos que li afecten. L¿objectiu de la DUN és constituir un sistema integrat de gestió que faciliti l¿elaboració i presentació de declaracions i sol·licituds d¿ajuts i alhora, constituir un sistema d¿informació unificat sobre els productors de Catalunya. Al mateix temps, és un requisit indispensable per poder beneficiar-se d¿una sèrie d¿ajuts i tràmits associats.
El més llegit

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes d’agost

Més del 60% de la població catalana consumeix aliments ecològics certificats

El Departament d'Agricultura presenta 10 projectes per transformar el sector agroalimentari