Cercador de jornades i ponències del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament

Edició 2021

Agroturisme i desenvolupament rural
El patrimoni de les oliveres mil·lenàries del Sènia
En línia
29/01/2021


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Claus de l’èxit del deslletament dels garrins en porcicultura ecològica
En línia
02/02/2021


Apicultura
Alimentació de les abelles: Estratègies anuals en apicultura
En línia
27/02/2021
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora
En línia
20/02/2021
Alimentació de les abelles: nutrició social
En línia
13/02/2021
Apicultura (II): l’Apiteràpia. Què és i com funciona?
En línia
03/02/2021
Apicultura (I) Gestió i maneig de l’abellar
En línia
02/02/2021


Arròs
Gestió integrada de males herbes en el conreu de l’arròs
En línia
27/01/2021


Estalvi energètic i energies alternatives
Comunitats energètiques locals. Guia per a l’Administració local
En línia
27/01/2021