Vés enrere

La fertilització de lametller

| 07/11/2006  Ruralcat

La fertilització de l'ametller

El 80 per cent de la superfície dedicada a l'ametller a Catalunya són terres de secà. Les plantacions més tradicionals conserven uns marcs de plantació de 8 x 8 metres o de 7 x 7 metres (uns 170 o 200 arbres/ha). En condicions de regadiu, les plantacions s'intensifiquen arribant a densitats de 400 arbres/ha o fins i tot a 500 arbres/ha.

Tot i ser un cultiu de secà, la falta d'aigua limita molt el potencial productiu, el creixement de l'arbre i la qualitat del fruit. En termes generals es pot dir que el rendiment en secà és de l'ordre de 1.000 kg d'ametlla amb closca/ha, mentre que en regadiu els rendiments poden superar els 4.000 kg d'ametlla amb closca/ha.

Un altre factor limitant de la producció són les gelades de primavera, que coincideixen amb els períodes de floració i quallat del fruit, que alguns anys anul·len les collites.

En els últims anys s'ha seleccionat varietats com la Masbovera, la Glorieta i la Francolí a l'IRTA de Mas Bové que són de floració tardana, menys susceptibles de ser danyades per gelades de primavera.

Les varietats cultivades tradicionalment a Catalunya són autoincompatibles, és a dir, necessiten d'una polinització creuada. Per tant, en el disseny de la plantació s'ha de considerar la introducció de dues varietats compatibles entre elles i amb dates de floració coincidents.

És preferible intercalar una tercera varietat per què en cas d'un desfasament en la floració es pugui garantir un mínim de polinització.

Quan es prepara el terreny per plantar ametllers és recomanable realitzar un adobatge en fons amb 20-40 t de fem/ha. D'aquesta manera es corregeixen possibles deficiències nutritives i s'aporta matèria orgànica al sòl.

RuralCat agraeix la col·laboració especial del Sr. J.R Gispert Folch (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en l'elaboració d'aquest document.