Ruralcat Logo
Ruralcat Logo
VÍDEOS
JORNADES TÈCNIQUES EN LÍNIA
18
JUN
EN LÍNIA
Sistemes de control de gasos en granges de porcí
PROJECTES I CAMPS EXPERIMENTALS
Imatge Camp experimental
Resposta de l’arròs a dosis creixents de nitrogen
Estudi sobre la varietat JSendra caracteritzada per tenir un cicle llarg i altes necessitats d’aquest nutrient. Aquest camp d’assaig el porten conjuntament ACC (DARP) + IRTA Estació experimental de l’Ebre
Imatge Camp experimental
Assaig de fertilització amb compost en horta a Cabrils
Al camp d’assaig de Cabrils ja s’han collit els espinacs i ara s’han sembrat cebes. El camp rep compost del projecte LIFE AGRICLOSE
AJUTS DISPONIBLES
PUBLICACIONS RECENTS