DOSSIER TÈCNIC | 08/06/2016  RuralCat

Núm. 82: "Els sòls de Catalunya"

Portada del Dossier Tècnic 82:

Portada del Dossier Tècnic 82: "Els sòls de Catalunya"

Aquest Dossier Tècnic ens explica com un bon coneixement dels sòls permet millorar la qualitat i la ratio efectivitat-cost de les produccions. També destaca la gran importància d’un bon maneig per conservar-los en òptimes condicions per al futur.

El gran repte de l’agricultura del segle XXI és assolir una gestió global més sostenible. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte que no solament s’ha d’invertir en l’explotació per a millorar el seu rendiment i ajustar-nos a les normes internacionals de producció, sinó que també s’ha de conèixer els recursos naturals de què disposem.

Donada la importància del sòl com a font de vida i riquesa per al país, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha decidit dedicar el Dossier Tècnic número 82 a “Els sòls de Catalunya”.

En aquest monogràfic han participat tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP); de la Universitat de Lleida; del Laboratori Eurofins Agroambiental i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. Està estructurat en quatre capítols: “El sòl com a recurs natural: formació i protecció”, “Propietats dels sòls importants per a la producció agrícola sostenible: una visió de conjunt”, “El Mapa de Sòls (1:25.000) de Catalunya” i “El Mapa de Sòls com a eina de decisió i planificació territorial”.

La presentació la realitza Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de Francesc Domingo i Olivé de la Fundació Mas Badia a La Tallada d’Empordà (Baix Empordà).
 

 

Més de 395 milions d’euros en ajuts dins de la Política Agrària Comuna a Catalunya

Jornades tècniques del 2 al 8 de desembre

Es presenten els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya