NOVES TECNOLOGIES | 17/02/2010  RuralCat

Jaume Sió  "Apropem les noves tecnologies i eines de gestió al sector agroalimentari"

Jaume Sió, cap del Servei de Transferència Tecnològica del DARP

La primera campanya de difusió d'avisos fitosanitaris des del mòbil i correu electrònic finalitzarà amb èxit i amb una bona acollida per part del sector. Fem un balanç de la iniciativa i parlem del teixit tecnològic i associatiu al voltant de la producció agrària amb el cap del Servei de Transferència Tecnològica del DARP, Sr. Jaume Sió.


A punt de finalitzar aquesta primera campanya de difusió d'avisos fitosanitaris, quina valoració se'n fa des del DARP?

La valoració és molt positiva tenint en compte que la posada en marxa d'aquesta iniciativa ha coincidit amb un any força conflictiu des d'una perspectiva climàtica, amb unes condicions molt favorables tant per les gelades de primavera com pel desenvolupament de malalties. Això ha comportat l'enviament d'un nombre d'avisos superior al que es preveia en un inici.


Què ha aportat de nou aquesta iniciativa a l'agricultor?

El problema que tenen aquests és que s'han de prendre decisions ràpidament, d'aquí que es busqués un sistema de difusió addicional per ajudar a minimitzar el temps de reacció. Molts agricultors, o bé encara no disposen d'ordinador, o bé no tenen el costum d'obrir el correu el vespre en acabar la jornada. Per aquests motius es va optar pel mòbil com a eina de difusió, ja que gairebé tothom en disposa. L'acollida ha estat molt bona. El pagès mentre és al camp rep l'avís de la seva zona, tenint la possibilitat de prendre mesures si ho considera necessari.

 

"Cal potenciar tota la infrastructura al voltant de la producció agrària per encaminar-nos a l'agricultura de precisió i ser més competitius"


Aquest mecanisme contempla també la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV). Per tant, els tècnics de les ADV són un membre més de la família productiva agrària?

Les ADV ja fa vint anys que funcionen. Als llocs on hi ha més tradició, els pagesos tenen clar que no poden anar sols, necessiten el tècnic, i això cada cop va a més perquè l'agricultura és més complexa. Les empreses per ser competitives han hagut de créixer de dimensió amb la qual cosa a l'agricultor se li ha complicat la gestió. Ara un bon pagès ha de ser expert en riscos laborals, fitosanitaris, medi ambientals, ésser un bon venedor, etc..
Com detecteu les necessitats i dèficits del sector?

El Servei de Transferència Tecnològica disposa de diferents mecanismes per detectar els dèficits del sector, ja sigui mitjançant la interlocució directa amb els diferents agents del sector, o bé per mitjà de l'estructura territorial del DARP o, de forma específica, a través de la constitució de grups d'experts sectorials o per àrees de coneixement. Aquests grups d'experts permeten que les actuacions que es proposin tinguin coherència entre elles i s'ajustin als objectius perseguits. Un cop es tenen identificats uns dèficits, ens posem a treballar, però mai sols, sempre en col·laboració amb l'IRTA, l'INCAVI, universitats, comunitat de regants, empreses, etc. Nosaltres actuem com a dinamitzadors.

 

"L'agricultura és el gran usuari de l'aigua i, per tant, calen eines per fer un ús eficient del reg"


Quines són les properes línies d'actuació del Servei de Transferència Tecnològica en l'àmbit dels avisos SMS?

De cara a l'any que ve, en el cas dels SMS tenim dues línies: ampliar el tipus de missatges, és a dir, avisar sobre altres malalties i/o plagues i, personalitzar més aquest servei per tal que cada usuari rebi el que més li interessa. Amb això avançarem cap a una producció de més qualitat i competitiva. En altres aspectes, no fitosanitaris, setmanalment enviem per correu la necessitat de reg que té la parcel·la o parcel·les d'un usuari. I això que ara fem per correu i per Internet, mitjançant RuralCat, podem fer-ho per SMS. El reg és molt important per a l'agricultura i pel conjunt del país. L'agricultura és el gran usuari de l'aigua i, per tant, són importants les eines que permetin fer-ne un ús eficient.


Es podria dir que aquestes accions s'emmarquen en la tendència cap a l'agricultura de precisió?

Sí. Aquest és un camí a mig termini que està obert i que probablement, en el nostre territori, tindrà una adaptació diferent a la que pot tenir en d'altres països, com ara els Estats Units, pel tipus d'explotació i superfície.


Així doncs, es potenciarà la recerca en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per paliar les necessitats i dèficits del sector?

Encara hi ha moltes poblacions on l'abast d'aquestes tècniques no hi arriba perquè no tenen línia ADSL, ni bona connexió a Internet, o no hi ha cobertura de mòbil. Per tant, la realitat del territori tampoc ens permet dir que això ja s'ha tancat i implantat totalment. Cal potenciar tota la infraestructura al voltant de la producció agrària perquè aquesta sigui més competitiva. A partir d'una visió més global dels dèficits tecnològics del sector agrari, moltes vegades malauradament es detecta que el món de la recerca va per un camí mentre que el món productiu avança cap a un altre. I això en l'àmbit agrari encara és més complicat perquè hi ha una dispersió territorial molt gran. Aquest és el repte de cara als propers anys: apropar els treballs de la recerca al sector i viceversa, que la recerca treballi més orientat a les necessitats del sector i que aquest s'impliqui més en la recerca i transferència de tecnologia.